Sažetak iz programa rada KUSRH za 2012.g

Iako je KUSRH utemeljena 24.08.2012.g pokrenula je ambiciozni trajni program sa svrhom informiranja, savjetovanja i edukacije građana vezano za problematiku stanovanja. U tu svrhu vam predstavljamo:

 

Sažetak iz programa rada KUSRH za 2012.g

U 2012. Godini KUSRH će provoditi program sa ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije i poticanja na ulaganje u održavanje i obnovu stambeih zgrada.

Program će se provoditi:

-Kroz rad INFO-centra u Rijeci Hegedušićeva 5-a. U centru će djelovati volonteri koji će dva puta tjedno (Utorak i Četvrtak) primati građane i telefonske pozive radi davanja savjeta.

-Sukladno dogovoru sa Udrugom stanara-suvlasnika stambenih zgrada, web stranica www.udruga-stanara.hr , će biti ujedno i glasilo KUSRH

-U suradnji sa Udrugom gradova Republike Hrvatske organizirati će se tri tematska okrugla stola (ili konferencije na nacionalnoj razini).

a) prvi skup će biti organiziran na temu „Energetska učinkovitost u zgadarstvu“,

b) drugi skup će biti na temu „Sigurnost ljudi i imovine“,

c) treći skupće biti na temu „zaštita okoliša“.

a/1

Okurgli stol „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“ će se održati 18.05.2012.g. uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva graditeljstva, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hvattsek obrtničke komore, Regionalnih energetskih agencija, HEP-a, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, upravitelja zgrada, predstavnika suvlasnika te predstavnika jedinica lokalne samouprave i gospodarstva.

b/1

Okrugli stol „Sigurnost ljudi i movine će se održati u mjesecu Lipnju 2012.g (termin će biti naknadno utvrđen) uz sudjelovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice.

c/1

Okrugli stol na temu „Zaštita okoliša će se na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša održati na jesen 2012.g. Sudjelovati će Ministrica Mirela Holy i predstavnici udruga koje imaju u programu zaštitu okoliša.

Program rada do kraja 2012. Godine, je veoma zahtjevan.

U program je uvršteno i tiskanjei i distribucija besplatnih primjeraka knjige „Vodić s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje“ za koji je izrađena maketa i u tijeku su završne pripreme za tiskanje prvih 5 000 primjeraka (izlazi iz tiska 16.05.2012.g). Projekt priprema tiskanja i distribucije knjige se provodi u suradni sa predstavnicima javnog sektora, jedinica lokalne samouprave, upravitelja zgrada, znanstvenih institucija i ustanova. Cilj nam je da se kroz sufinanciranje od strane učesnika što veći broj besplatnih primjeraka učini dostupnim građanima na području cijele Republike Hrvatske.

Cjelokupni program KUSRH se provodi u međusektorskoj surandji predstavnika civilnog društva, javnog sektora i gospodarstva pod zajedničkim nazivom „Održivi razvoj urbane sredine“.

Zbog činjenice da se program proviodi u vremenu kada je nužna ušteda i racionalno korištenje financijskih sredstava, i dalje će se većina poslova obavljati volonterski, ali ćemo nastojati da se osiguraju srdstva za ugovorno odnos najmanje jedne stručne osobe koja bi radila na pobljšanju kvaliteta programskih aktivnosti.

Kako KUSRH djeluje isključivo kroz dragovoljni rad volontera, došli smo do stadija kada je nemoguće zadovoljiti sve formalne uvjete za provedbu programa.

Nužno je osigurati uvjete za;

- obavljanje administrativnih poslova,

- ažuriranje sadržaj web portala,

- sudjelovanje u vanjskim aktivnostima oko priprema javnih manifestacija,

- u uredu info centra zaprimanje pitanja i obavjesti od građana najmanje dva puta tjedno, te ista proslijeđivanje savjetnicima.

Zbog činjenice da se program provodi u vremenu kada je nužna ušteda i racionalno korištenje financijskih sredstava, i dalje će se većina poslova obavljati volonterski, ali ćemo nastojati da se osiguraju srdstva za ugovorno odnos najmanje jedne stručne osobe koja bi radila na pobljšanju kvaliteta programskih aktivnosti.