Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Zajedno smo jači !

Sažetak iz programa rada KUSRH za 2012.g

Iako je KUSRH utemeljena 24.08.2012.g pokrenula je ambiciozni trajni program sa svrhom informiranja, savjetovanja i edukacije građana vezano za problematiku stanovanja. U tu svrhu vam predstavljamo:

 

Sažetak iz programa rada KUSRH za 2012.g

U 2012. Godini KUSRH će provoditi program sa ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije i poticanja na ulaganje u održavanje i obnovu stambeih zgrada.

Program će se provoditi:

-Kroz rad INFO-centra u Rijeci Hegedušićeva 5-a. U centru će djelovati volonteri koji će dva puta tjedno (Utorak i Četvrtak) primati građane i telefonske pozive radi davanja savjeta.

-Sukladno dogovoru sa Udrugom stanara-suvlasnika stambenih zgrada, web stranica www.udruga-stanara.hr , će biti ujedno i glasilo KUSRH

-U suradnji sa Udrugom gradova Republike Hrvatske organizirati će se tri tematska okrugla stola (ili konferencije na nacionalnoj razini).

a) prvi skup će biti organiziran na temu „Energetska učinkovitost u zgadarstvu“,

b) drugi skup će biti na temu „Sigurnost ljudi i imovine“,

c) treći skupće biti na temu „zaštita okoliša“.

a/1

Okurgli stol „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“ će se održati 18.05.2012.g. uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva graditeljstva, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hvattsek obrtničke komore, Regionalnih energetskih agencija, HEP-a, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, upravitelja zgrada, predstavnika suvlasnika te predstavnika jedinica lokalne samouprave i gospodarstva.

b/1

Okrugli stol „Sigurnost ljudi i movine će se održati u mjesecu Lipnju 2012.g (termin će biti naknadno utvrđen) uz sudjelovanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice.

c/1

Okrugli stol na temu „Zaštita okoliša će se na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša održati na jesen 2012.g. Sudjelovati će Ministrica Mirela Holy i predstavnici udruga koje imaju u programu zaštitu okoliša.

Program rada do kraja 2012. Godine, je veoma zahtjevan.

U program je uvršteno i tiskanjei i distribucija besplatnih primjeraka knjige „Vodić s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje“ za koji je izrađena maketa i u tijeku su završne pripreme za tiskanje prvih 5 000 primjeraka (izlazi iz tiska 16.05.2012.g). Projekt priprema tiskanja i distribucije knjige se provodi u suradni sa predstavnicima javnog sektora, jedinica lokalne samouprave, upravitelja zgrada, znanstvenih institucija i ustanova. Cilj nam je da se kroz sufinanciranje od strane učesnika što veći broj besplatnih primjeraka učini dostupnim građanima na području cijele Republike Hrvatske.

Cjelokupni program KUSRH se provodi u međusektorskoj surandji predstavnika civilnog društva, javnog sektora i gospodarstva pod zajedničkim nazivom „Održivi razvoj urbane sredine“.

Zbog činjenice da se program proviodi u vremenu kada je nužna ušteda i racionalno korištenje financijskih sredstava, i dalje će se većina poslova obavljati volonterski, ali ćemo nastojati da se osiguraju srdstva za ugovorno odnos najmanje jedne stručne osobe koja bi radila na pobljšanju kvaliteta programskih aktivnosti.

Kako KUSRH djeluje isključivo kroz dragovoljni rad volontera, došli smo do stadija kada je nemoguće zadovoljiti sve formalne uvjete za provedbu programa.

Nužno je osigurati uvjete za;

- obavljanje administrativnih poslova,

- ažuriranje sadržaj web portala,

- sudjelovanje u vanjskim aktivnostima oko priprema javnih manifestacija,

- u uredu info centra zaprimanje pitanja i obavjesti od građana najmanje dva puta tjedno, te ista proslijeđivanje savjetnicima.

Zbog činjenice da se program provodi u vremenu kada je nužna ušteda i racionalno korištenje financijskih sredstava, i dalje će se većina poslova obavljati volonterski, ali ćemo nastojati da se osiguraju srdstva za ugovorno odnos najmanje jedne stručne osobe koja bi radila na pobljšanju kvaliteta programskih aktivnosti.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.