Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Kondukcija topline je spontani prijelaz toplinske energije kroz tvar iz toplijeg dijela u hladniji dio u svrhu izjednačavanja temperaturnih razlika. Konvekcija je strujanje kapljevina ili plinova kod kojeg topliji fluid struji prema hladnijem i predaje toplinu okolini.

Toplije tijelo zrači jačim elektromagnetskim zračenjem jer što je neko tijelo toplije, atomi koji čine to tijelo imaju sve veću energiju i titranje električnih naboja je intenzivnije. Tim zračenjem se toplina može prenositi s jednog tijela na drugo. Toplinska energije se može direktno koristiti za grijanje ili posredno za dobivanje ostalih oblika energije. Tako se toplinska energija spremljena unutar Zemlje - geotermalna energija - može koristiti za generiranje električne