Udruga suvlasnika stanara Grada Karlovca

Predsjednik : Alen Kristović logo ussgk  
Dopredsjednica: Spomenka Jaklin
Tajnik : Sanja Dukić
Sjedište: Ljudevita Šestića 4, Karlovac
   
MB: 2852195
OIB: 26997592520
ŽIRO RAČUN:  HR6824020061100621526 ERSTE BANK d.o.o.
Kontakt : 098/783-415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.ussgk.com.hr
Prijem građana :  

Svakog utorka od 18.00-19.30 sati
u prostorijma GČ Novi Centar u zgradi VTŠ

 pečat ussgk

 

 

CILJEVI UDRUGE

Ciljevi udruge su zaštita i promicanje interesa:

 • Vlasnika stanova i drugih prostora i zajedničkih dijelova stambenih zgrada
 • Suradnje s upraviteljima radi kvalitetnijeg održavanja stambenih zgrada
 • Poticanja banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija na davanje povoljnih stambenih kredita građanima
 • Brige o okolišu stambenih zgrada
 • Razvijanja kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa
 • Utjecaja na komunalnu infrastrukturu kroz suradnju s javnim poduzećima
 • Predstavlja suvlasnike i stanare pri formiranju zakonskih prijedloga i drugih propisa iz područja stanovanja.

 

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

U dostizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom Udruga obavlja djelatnosti kao što su: Davanje primjedaba i poticajnih prijedloga za donošenje izmjena i dopuna zakona i odluka kojima se reguliraju problemi stanovanja. Zalaže se za uvažavanje svih legalno stečenih prava građana iz oblasti stanovanja te predlaže rješenja od interesa za stanare ; Organizira određene akcije za rješavanje stambenih problema ; Organiziranje javnih tribina, predavanja, davanje raznih uputa, pravnih savjeta iz područja problema stanovanja, informacije članovima Udruge za lakše rješavanje problema iz područja stanovanja i komunalne problematike. U te svrhe izdaje glasila i bavi se izdavačkom djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.

Obavlja i druge djelatnosti koje služe za ostvarivanje ciljeva udruge.

 

ČLANSTVO I ČLANARINA

Član Udruge može postati svaki poslovno sposobna fizička i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Udruga je dužna voditi popis članova Udruge.

Članom Udruge mogu postati stranci i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koji prihvaćaju odredbe Statuta.

Odluku o prijemu stranca u članstvo donosi Izvršni odbor.

Članstvo može biti :

 • Redovno ( pojedinac –vlasnik stana ili poslovnog prostora i pravna osoba vlasnik stana ili poslovnog prostora u stambenim zgradama).
 • Pomažuće ( fizička osoba i pravna osoba koji financijskim ili drugim prikladnim sredstvima na zakonit način potpomažu rad udruge).

Izvršni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može

postati osoba koja je osobnim radom i izvanrednim zalaganjem pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članom Udruge postaje se vlastoručnim potpisivanjem pristupnice kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu udruge te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata kao i odluka tijela ,te plaćanjem godišnje članarine.

Pravne osobe postaju članovi Udruge potpisom pristupnice ovlaštene osobe.

 

Članovi Udruge imaju pravo :

 • Sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge
 • Sudjelovati u radu Skupštine Udruge i svim oblicima rada
 • Davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Udruge te o zauzetim stavovima biti obavješteni
 • Dobivati besplatne pravne savjete u ostvarivanju i zaštiti osobnih prava iz područja stanovanja i prava koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (u daljnjm tekstu stanom ili drugim prostorom u stanbenoj zgradi).