Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Udruga suvlasnika stanara Grada Karlovca

Predsjednik : Alen Kristović logo ussgk  
Dopredsjednica: Spomenka Jaklin
Tajnik : Sanja Dukić
Sjedište: Ljudevita Šestića 4, Karlovac
   
MB: 2852195
OIB: 26997592520
ŽIRO RAČUN:  HR6824020061100621526 ERSTE BANK d.o.o.
Kontakt : 098/783-415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.ussgk.com.hr
Prijem građana :  

Svakog utorka od 18.00-19.30 sati
u prostorijma GČ Novi Centar u zgradi VTŠ

 pečat ussgk

 

 

CILJEVI UDRUGE

Ciljevi udruge su zaštita i promicanje interesa:

 • Vlasnika stanova i drugih prostora i zajedničkih dijelova stambenih zgrada
 • Suradnje s upraviteljima radi kvalitetnijeg održavanja stambenih zgrada
 • Poticanja banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija na davanje povoljnih stambenih kredita građanima
 • Brige o okolišu stambenih zgrada
 • Razvijanja kulture stanovanja i dobrosusjedskih odnosa
 • Utjecaja na komunalnu infrastrukturu kroz suradnju s javnim poduzećima
 • Predstavlja suvlasnike i stanare pri formiranju zakonskih prijedloga i drugih propisa iz područja stanovanja.

 

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

U dostizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom Udruga obavlja djelatnosti kao što su: Davanje primjedaba i poticajnih prijedloga za donošenje izmjena i dopuna zakona i odluka kojima se reguliraju problemi stanovanja. Zalaže se za uvažavanje svih legalno stečenih prava građana iz oblasti stanovanja te predlaže rješenja od interesa za stanare ; Organizira određene akcije za rješavanje stambenih problema ; Organiziranje javnih tribina, predavanja, davanje raznih uputa, pravnih savjeta iz područja problema stanovanja, informacije članovima Udruge za lakše rješavanje problema iz područja stanovanja i komunalne problematike. U te svrhe izdaje glasila i bavi se izdavačkom djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.

Obavlja i druge djelatnosti koje služe za ostvarivanje ciljeva udruge.

 

ČLANSTVO I ČLANARINA

Član Udruge može postati svaki poslovno sposobna fizička i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Udruga je dužna voditi popis članova Udruge.

Članom Udruge mogu postati stranci i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koji prihvaćaju odredbe Statuta.

Odluku o prijemu stranca u članstvo donosi Izvršni odbor.

Članstvo može biti :

 • Redovno ( pojedinac –vlasnik stana ili poslovnog prostora i pravna osoba vlasnik stana ili poslovnog prostora u stambenim zgradama).
 • Pomažuće ( fizička osoba i pravna osoba koji financijskim ili drugim prikladnim sredstvima na zakonit način potpomažu rad udruge).

Izvršni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može

postati osoba koja je osobnim radom i izvanrednim zalaganjem pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članom Udruge postaje se vlastoručnim potpisivanjem pristupnice kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu udruge te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata kao i odluka tijela ,te plaćanjem godišnje članarine.

Pravne osobe postaju članovi Udruge potpisom pristupnice ovlaštene osobe.

 

Članovi Udruge imaju pravo :

 • Sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge
 • Sudjelovati u radu Skupštine Udruge i svim oblicima rada
 • Davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Udruge te o zauzetim stavovima biti obavješteni
 • Dobivati besplatne pravne savjete u ostvarivanju i zaštiti osobnih prava iz područja stanovanja i prava koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (u daljnjm tekstu stanom ili drugim prostorom u stanbenoj zgradi).

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer