Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Da situacija nije bezazlena, govori činjenica da su neki upravitelji već otkrveni u korištenju tog novca za osobne "programe".

U članku su i informacije dobivene od nadležnih institucija. Iako se navodi da opasnosti nema, u to nismo sigurni upravo iz prethodno navedeih razloga.

TOČNO JE DA  SE NOVAC NE SMIJE TROŠITI  OSIM NAMJENSKI. MEĐUTIM , NEMA ZAŠTITNOG MEHANIZMA OD ZLOUPORABA OD STRANE POJEDINIH UPRAVITELJA! AKO DOĐE DO TOGA PREDSTOJI NAM NEIZVJESNA, DUGOTRAJNA PRAVNA BITKA, A ZNAMO KOLIKO TO DUGO MOŽE TRAJATI.

 

Evo informacija koje je objavo "Novi list" 13.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________

 

ZLU NE TREBALO UDRUGE TRAŽE DA NOVAC KOJI UPLAĆUJU STANARI DOBIJE PRAVNU OSOBNOST

UPRAVITELJI PRED STEČAJEM 
Pričuva stambenih zgrada u stečajnu masu ili vlasnicima?

 

Iako stanari strahuju da bi novac koji su godinama uplaćivali u slučaju stečaja upravitelja išla u stečajnu masu, u nadležnim institucijama tvrde da je to nemoguće jer je riječ o namjenskom novcu stambenih zgrada 

Alenka JURIČIĆ

 

RIJEKA » Posao iz snova, onaj upravitelja stambenih zgrada, ekonomska kriza je čini se također počela »nagrizati«. Upozorili su na to u Koordinaciji udruga stanara Hrvatske zbog sve češćih upita građana koji im se javljaju u strahu ima li mogućnosti da ostanu bez novca koji godinama izdvajaju za stambenu pričuvu. 
    Milan Jokić, tajnik Koordinacije udruga stanara Hrvatske ukazao je kako je situacija takva da je gradnja novih stambenih zgrada gotovo zamrla pa postojeće tvrtke, koje su registrirane za upravljanje zgradama, imaju suženu mogućnost dolaska do posla. U takvoj situaciji je moguće da zgrade prelaze iz domene jednog upravitelja u domenu drugog, no još je opasnije to što takvih tvrtki ima podosta, posao je ograničen, a čini se da nekima i prihodi padaju. Iako takvih slučajeva nema, u Koordinaciji su ukazali na vrlo važano pitanje – što bi bilo s novcem pričuve ukoliko upravitelj ode u stečaj? 
    

Vezan za upravitelja


– Problem je što je novac od pričuve preko OIB-a vezan za upravitelja. Taj bi novac trebao biti siguran i ne bi smo ići u stečajnu masu, no obzirom da nema pravnu osobnost, bojimo se da bi tu moglo biti problema. Naravno, ne treba stvarati paniku, već želimo unaprijed ukazati na moguće nedostatke sustava kako bismo osigurali njegovo nesmetano funkcioniranje, rekao je Jokić navodeći kako bi se svaka nedoumica uklonila kada bi zakonodavac pričuvi dao pravnu osobnost. 
    U Koordinaciji udruga su pojasnili kako zgrade imaju pravnu osobnost te kao takve imaju takozvano izlučno pravo kod stečaja, što znači da njihova imovina ne bi smjela ući u stečajnu masu. Ipak, u postupku se treba dokazati kolika je imovina, a ako sredstava na računima upravitelja nema, trebat će se naplatiti iz potraživanja prema trećim osobama. 
    – Apeliramo stoga da se pričuvi zakonski da pravna osobnost kako bi imala svoj žiro-račun jer bi samim time sustav bio puno ozbiljniji i sigurniji, poručili su iz Koordinacije stanarskih udruga. 
    

Nepovredivo vlasništvo


U nadležnim institucijama tvrde da je pričuva ipak zaštićena. Iz Uprave za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja poslali su tumačenje kako je zakonom utvrđeno da zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao »imovinom odvojenom od bilo kojeg suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove«, što znači da su to strogo namjenski izdvojena sredstva namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja ne

 kretnine ili otplatu zajma uzetog za pokriće tih troškova. Također navode kako prava proističu iz vlasništva i njegove nepovredivosti, te stoga upravitelj ne odlučuje o prioritetima niti može samostalno raspolagati prikupljenim sredstvima pričuve, jer ona pripadaju suvlasnicima i prikupljaju se na njihovom zasebnom zajedničkom računu. 
    Ako upravitelj upravlja s više nekretnina, dužan je poslovanje svake nekretnine voditi odvojeno što znači da svaka stambena zgrada ima svoj račun. 
    – Upravitelj, kojem je završila uprava, dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju, a razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju, što će konkretno u slučaju stečajnog postupka biti predmet raspravljanja, ali prikupljena sredstva s naslova pričuve ne bi mogla biti obuhvaćena u stečajnu masu, budući su to namjenska sredstva stambenih zgrada, objašnjavaju iz Ministarstva. 
    

Samostalni računi


U poslovnim bankama, u kojima se nalaze računi s novcem od pričuve, također smo dobili slično tumačenje. Kažu da je ovrha iz pričuve dopuštena je samo radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova. Dodali su kako od početka 2001. više nema ni takozvanih podračuna koji bi u slučaju stečaja mogli biti sporni, već je svaki račun samostalan. 
    Također tumače kako u slučaju stečaja koji bi se otvorio nad upraviteljem, sredstva pričuve ne bi smjela ući u stečajnu masu, nego bi se stečajni upravitelj morao pobrinuti da se ova sredstva prenesu na račun novog upravitelja zgrade u skladu s takvom odlukom suvlasnika. Obzirom da sredstva pričuve ne ulaze u imovinu upravitelja zaključak je da ne ulaze niti u stečajnu masu. 
    U stanarskim udrugama ipak, dakle, smatraju kako bi novac od pričuve bio zaštićeniji ukoliko bi imao pravnu osobnost. U današnjoj situaciji - zlu ne trebalo.