Legalizirajte kuće i stanove do 30. lipnja 2013!

ZAKON o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama proglašen je u Hrvatskom saboru 18. srpnja ove godine, a 27. srpnja izišao je i u Narodnim novinama broj 86/12

. Zakon predviđa da građani mogu podnijeti zahtjev za ozakonjenje zgrada ili legalizaciju i to najkasnije do 30. lipnja 2013. godine. Nakon toga datuma više se neće zaprimati zahtjevi, a vjerojatno slijedi i donošenje novog zakona o kaznama i načinu legalizacije nelegalnih zgrada u prostoru.

Za sada je izvjesno da će država na sebe preuzeti nelegalizirani objekt, sve dok ga građani u postupku koji nije baš nezahtjevan, ne legaliziraju. Naime, u tom razdoblju na taj objekt bit će stavljena hipoteka, neće se moći prodavati, niti kupovati, banke ga neće uzimati kao hipoteku. Cijeli postupak legalizacije spomenutih objekata je zahtjevan s podosta papirologije, pa će građani imati mogućnost da to preko ovlaštenih agencija reguliraju brže i jednostavnije. Slijedi opsežan posao nakon što građani prijave do 30. lipnja objekt za legalizaciju. Tu spadaju svi stambeni objekti, kuće, pomoćni objekti, štale, šupe i slično. Prijave se podnose u uredu za urbanizam. Iz dosadašnje prakse, tvrdim da trenutačno u zemljišnim knjigama i katastru je jako malo čistih kuća kada su u pitanju uredno uknjiženi stambeni objekti, stambene zgrade, objekti u gospodarstvu. Mislim da je više od 60 posto takvih na području Imotske krajine, što je iznimno veliki broj.

No, kada vidimo da je veliki dio jednoga Splita - Kman, Kamen, Sirobuja, da ne govorimo o ostalim perifernim dijelovima u još većem dijelu nelegaliziran, onda vidimo koliki posao očekuje sve nas, od građana, agencija, lokalne samouprave - kaže mr. Željko Ajduk iz Agencije za nekretnine Ajduk. Zakon koji je donesen zapravo ide naruku građanima koji godinama nisu upisali svoje vlasništvo, a također ide naruku lokalnoj samoupravu, jer je komunalna naknada njihov direktan prihod. Posla će biti za nas, veli Ajduk, ali ćemo zato i građanima učiniti veliku uslugu. Svi koji žele legalizirati svoj objekt mogu se prijaviti kod ovlaštenih agencija i tu je njihov posao zapravo gotov.

Uslugu kompletne legalizacije objekta agencija radi za građane i to sve na jednom mjestu, a svu papirologiju u katastru, zemljišno knjižnom uredu, lokalnoj samoupravi i ostalim institucijama obavit će im netko drugi. Kada se kompletna dokumentacija preda Uredu za urbanizam i kada im državne službe uruče rješenje o legalizaciji, onda plate drugi dio.Za prosječnu kuću od 200 četvornih metara cijena će biti od 14 do 18 tisuća kuna za tehničku dokumentaciju, a cijenu komunalne nadoknade po kubnom metru svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave, a nadoknadu za Hrvatske vode određuje Vlada RH.

Očito da je sada i veliki zadatak jedinica lokalne samouprave grada i općina da upozore svoje građane o tom zakonu i dužnosti podnošenja zahtjeva za legalizaciju. Što se pak tiče stambenih zgrada gdje u mnogima nije izvršeno ni etažiranje, a zemljište na kojem su građene, slovi na pet ili više vlasnika, cijeli posao legalizacije, trebao bi provesti upravitelj zgrade, bilo preko svoje agencije ili oni koji su ispred stanara zaduženi za upravljanje zgradom. Iako će troškovi za legalizaciju udariti po džepovima građana, sve poslije bit će daleko skuplje.