Zakon o nezakonito izgrađenim zgradama

Hrvatski je sabor 13.07.2012 većinom glasova izglasao Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Doneseni Zakon omogućit će bržu i lakšu legalizacija većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada.


Više na:

www.mgipu.hr

Za download zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kliknite ovdje (PDF)