Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Natječaj i Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost raspisao je tri natječaja  vezana za upravitelje stambenih zgrada i to :

  1. 1.    Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada - natječaj otvoren do isteka kalendarske godine, odnosno iskorištenje sredstva (1.500.000,00 kn na području Hrvatske)
  2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama- natječaj otvoren do isteka kalendarske godine, odnosno iskorištenja sredstva (3.500.000,00 kn na području Hrvatske), maksimalni iznos sredstava  35.000,00 kuna po projektu
  3. Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada(fasade, krovovi, stolarija, sustavi grijanja, zajednička rasvjeta,…) – natječaj otvoren do 26.05.2014.g. – sufinanciranje do 40% investicije (max. 1.400.000,00 kn po ponudi). Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom javnom natječaju 15.000.000,00 kn sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

Ovim putem Vas obavještavamo da imate pravo apliciranja na natječaj, uz zadovoljenje uvjeta, time da ističemo da je osnovni uvjet koji zgrada mora zadovoljiti sljedeći:

a)    Sredstva za svaku investiciju moraju biti osigurana unaprijed(vlastita, pričuva ili kredit zgrade), a tek nakon što Fond utvrdi da je dokazana ušteda energije, pristupa povratu odobrenih sredstava na račun pričuve (odnosi se na 1.2. i 3.)
b)    Nije moguća prijava na natječaj pod točkom 3. bez prethodnog projekta
c)    Zgrada mora imati:

  • Godišnji plan upravljanja u kojem će biti planirana neka od mjera energetske učinkovitosti ili samo projektna dokumentacija
  • sklopljen ugovor o upravljanju na novoizračunani iznos pričuve
  • 100% suglasnost suvlasnika
  • dokaz da je zgrada cjelina (sve što je sagrađeno na jednoj čestici zemlje čini cjelinu)

Budući da do sada niste pristupali izradi projektne dokumentacije, upravitelj predlaže zainteresiranim predstavnicima , donošenje odluke o izradi projektne dokumentacije za određenu investiciju, te osiguranju sredstava za istu, kako bi eventualno mogli pristupiti prijavi na natječaj za projektnu dokumentaciju.

Molimo voditi računa o rokovima- cjelokupna dokumentacija mora biti dostavljena žurno .

NAPOMENA:
Apliciranje na bilo koji javni poziv ili natječaj ne garantira odobravanje sufinanciranja prijavljenih projekata.
Konačnu odluku donosi Upravni odbor Fonda.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer