VJEČITI PREDSTAVNICI SUVLASNIKA -VLAST U KUĆI

 U posljednje vrijeme sve veći broj pitanja građana se odnosi na ponašanje predstavnika suvlasnika.Sve više je zluoporaba položaja sa štetnim posljedicama.
U javnosti prevladava mišljenje da uopravitelji zgrada slabo obnašaju svoje dužnosti.  Ipak, možda bi bilo dobro da vidimo gdje smo mi u toj priči.


Činjenica je da  navjeći broj suvlasnika zgrada  ne želi upoće sudjelovati u upravljanju. Upravljanje nije samo rukovođenje u nekom smislu. To je briga i zakonska obevza svih suvlasnika da sudjeluju  u riješavanju svih pitanja koja su vezana za zgradu.
Što nam se događa!
Nitko nema vremena niti volje da se bavi poslovima za koje je drugi plaćen! Međutim , kad nastupe neke štetne posljedice, onda se svi probude. Traži se krivac. I kad je očigledno što se događa, većina odmah  odustaje  jer smatra da će to "netko drugi" ili "kad neće nitko  neću ni ja".

U takvoj atmosferi,  sve više prisutan profil predstavnika koji može "sve sam".
 Dobro je kasd se drži u okvirima svoje nadležnosti i radi na na dobrobit zajednice. Međutim , sve više  je onih koji prelaze granicu na način da donose samo štetne odluke, dogovaraju unosne poslove , zanemaruju redovite obveze.  Suvlasnici se pitaju što je sa novcem pričuve, a ne čine ništa da to i sami utvrde jer im je to pravo i obaveza,  U takvim situacijama, uglavnom vide krivca u upravitelju. Međutim , upravitelj ne može  dati nalog za isplate  troškova za  mnoge poslove ako za to ne dobije potpis i ovjereni dokument od strane predstavnika. 
Manje je bitno piotanje, zašto uopravitelj izvršava  takve naloge. Bitnije je što su suvlasnici  dopustili da se godinama razvija  profil predstavnika koji je zapravo "VLAST U KUĆI".
Pokazalo se u praksi da je upravitelj dobar, ako predstavnik i ostali suvlasnici na primjeren način sudjeluju u upravljanju zgradom.
Ako ni predstavnik  ni suvlasnici ne  sudjelu u upravljanju, onda se tek događa da je upravitelj radio za sebe.