Čemu malverzacije i varanje potrošača?

Svako „kemijanje“ sa „Toplanom“ u Karlovcu je nepotrebno i kontraproduktivno, što će na svojim leđima ili bolje reći džepovima osjetiti potrošači. Svi drugi će biti krivi za nezakonit i šlampav rad „Toplane“, prvo su okrivili Organizaciju „ROZP“ kojoj su stizali e-mailovi „upozorbe“ od odgovornih ljudi iz Toplane, da smo sve mi krivi jer smo dali u javnost da je pokrenut prekršajni postupak po prijavi Državnog inspektorata. Sada su krivi sindikati i tako unedogled. Svima je jasno tko je krivac i što sad?

Vikati „Car je gol!“ nema svrhe, moramo se grijati i slijedeće sezone, a ona stiže za 4 mjeseca.

Nema vajde dalje raspravljati. Rješenje problema je ustvari vrlo jednostavno. Potrebno je proglasiti stečaj, što vlasnik „Toplane“ uporno odbija i „Toplana“ može nastaviti kao „Toplana u stečaju“. Ako se izvukao „Pevec“ zašto ne bi „Toplana“ koja ima sigurne kupce za razliku od „Pevec-a“.

Potrošačima nije jasno zašto je osnivanjem nekakve „Nove toplane“, koja nema ni jedan kotao za proizvodnju toplinske energije stvaraju dodatni gubici i dodatni troškovi koje će morati pokriti potrošači.

Udruge naše Organizacije, kao i Organizacija „ROZP“ više puta su dali prijedloge da je potrebno napraviti pregled stvarne situacije (dosta je muljanje), što je tu je, napraviti realan plan sanacije, proglasiti stečaj i krenuti sa pripremam za grijanu sezonu 2012/2013.

Dok nema realnih planova, nitko u državi neće pomoći „Toplani“, niti Karlovcu.

Prošlo je već 12:00 sati, moramo se spustiti na zemlju, ne se veseliti visokim položajima gradskih rukovodioca, jer njihova titula nije samo čast, nego i dužnost.

Nitko iz Karlovca ne može otići na ministarsku fotelju, a da je Grad ostavio u stečaju, prošla su ta vremena. To potrošači neće prihvatiti, niti dozvoliti.

Za „Toplanu“ nema u ovom trenutku raspisivanja koncesije za „Novu toplanu“ (iz čijeg džepa dobiva plaću v.d. direktor „fantomske Toplane“? A dobiva li plaću direktor stvarne „Toplane“ ?)

Trgovačko društvo „Toplana“ d.o.o. u Karlovcu još uvijek postoji i nije nam jasno tko je donio odluku o prestanku rada, bez obzira na blokadu računa? Zašto već nije proglašen stečaj, kao nalaže Zakon i zašto stečajni upravitelj nije preuzeo „Toplanu“ i započeo sa sanacijom kako bi se potrošači mogli grijati slijedeće sezone. A ne da se sa visokih gradskih funkcija poručuje „ove zime neće biti grijanja“

Kolektivno tijelo upravljanja, Skupštinu trgovačkog društva, koje je protuustavno (Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-38101/2009 od 17. ožujka 2010., NN 36/2010), u td „Toplana“ d.o.o. čini jedna jednina osoba, a to je gradonačelnik Grada Karlovca. Zašto kad je već sebe postavio za kolektivno tijelo upravljanja nije donio adekvatne Odluke, koje su mu predlagale OCD, pa i članovi Gradskog vijeća?

Ne želimo se miješati u politiku, ako sve ovo nije politika nego povreda članka 24. Stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača koji kaže da „Tijela koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, odluke moraju donositi nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.“

Do kad će potrošači Grada Karlovca trpjeti takvu samovolju „odgovornih“ ljudi, kojima su povjerili časne gradske dužnosti? Zar se stvarno čeka da Organizacija „ROZP“ pokrene kontrolni i pravosudni državni sustav za zaštitu prava potrošača Grada Karlovca?

Jeli sve to Inat? Neznanje? Namjera? Bahatost? ….. ili su potezi čije će posljedice osjećati i unuci sadašnjih potrošača?

Nije nam jasno zašto se u Karlovcu isključila demokratska rasprava, zašto se marginaliziraju organizacije civilnog društva, zašto se na potrošače gleda kao na „Kasice prasice“?

Izgleda da je direktor „Toplane“ gospodin Janžetić imao pravo kada nam je još prošlog ljeta tvrdio da mi nismo informirani i da pojma nemamo. Očigledno su nas uspjeli iznenaditi!

Jesu li?

Predsjednik
sr. Željko Tomašić. mag.ing.aedif.