Iznošenje osobnih podataka o suvlasnicima

Zakonom je zabranjeno iznošenje osobnih podatak u javnosti. Međutim , unutar suvlasničke zajednice, mogu se koristiti podatci o suvlasnicima isključivo po pitanjima vezanim za prava i obveze  upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade.

 

To su uglavnom pitanja vezana za:

-plaćanje pričuve,

-korištenje zajedničkih djelova i infrastrukture ,

-oštećenja  zajedničkih dijelova i infrastrukture

i ostala pitanja  vezana za zajedničke dijelove zgrade. 

To znači da se osobni podatci ne smiju isticati i koristiti na način da budu dostupni osobama izvan zajednice (primjer; oglasne ploče ili druga mjesta  vidljiva  osobama izvan suvlasničke zajednice). 

Kad su u pitanju međusobni odnosi  vlasnika posebnih dijelova (stanova ili drugih prostorija u vlasništvu pojedinca ), podatci  se ne smiju koristiti   ni unutar suvlasničke zajednice. Tu se radi o povredi osobnih prava. 

Udruga stanara