Reagiranje USSGK i "Turbina promjena"

Udruga stanara suvlasnika grada Karlovca i Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" reagiraju na današnju vijest objavljeno iz tvrtke Čistoća Karlovac , koja se odnosi na neobjašnjivo ukidanje dosadašnje poslovne prakse kojom su građani jedanput godišnje besplatno mogli dobiti na korištenje kontejner za glomazni otpad,

te uvođenjem metode odvoza prema rasporedu kroz ukupno 38 gradskih četvrti i mjesnih odbora. Kontejner bi po njihovom trebao biti postavljen na jednoj lokaciji u gradskoj četvrti i mjesnom odboru, te bi građani bili prinuđeni na tu lokaciju dovesti otpad. Ovdje govorimo o glomaznom otpadu, koji bi s obzirom na površinu, odnosno veličinu pojedinih gradskih četvrti, a pogotovo mjesnih odbora, morali možda kilometar ili čak i više prevoziti otpad do kontejnera. Što sa mještanima koji nemaju osobno ili teretno vozilo? Na koji način i kako će starije i nemoćne osobe baciti glomazni otpad na veliku udaljenost od njihovog doma? Gdje će ljudi skladištiti glomazni otpad dok se ne postavi kontejner u njihovoj blizini? Na cesti? U dvorištu? Najbližoj šumi?

 Ne razumijemo ovakav potez gradske tvrtke kojim se ukida praksa koja je mnogim građanima slabijeg imovinskog stanja značila mnogo i s kojom se postizao cilj gospodarenja otpadom i recikliranje glomaznog otpada. Pitamo se zašto i tražimo konkretan odgovor, jer jednostrane akcije nikada ne koriste građanima i tražimo da se građanima dopusti ne jedanput godišnje besplatno korištenje kontejnera za glomazni otpad već najmanje dva puta godišnje. U čijem je interesu ovakva odluka?

Izjava da se može pojedinačno zatražiti odvoz glomaznog otpada sa svog obračunskog mjesta pri čemu su građani dužni platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta, predstavlja još jedan udar na građane Karlovca, pogotovo one socijalno ugrožene, koji nemaju mogućnost prijevoza na jedino reciklažno dvorište u gradu, te može uzrokovati domino efekt pojave novih divljih deponija glomaznog otpada u  okolici grada, a samim time i nove troškove u proračunu grada, a da ne spominjemo golemi štetni utjecaj na okoliš. Ne plaćamo li i već sad preveliku cijenu Vaših sluga?

Stiče se dojam da nas ovakva odluka vraća dvadesetak godina unazad

Naša reakcija prema  gradskoj tvrtki „Čistoća“ d.o.o u interesu svih korisnika  njenih usluga kojom želimo ukazati na potrebu savjetovanja sa građanima prije donošenja jednostranih odluka bez realnog objašnjenja zašto.

Tko će biti odgovoran za buduće divlje deponije glomaznog otpada u našem gradu?

Ujedno koristimo ovu priliku da najavimo i pozovemo sve zainteresirane na 2. tribinu naših Udruga koja će se održati u srijedu 14. ožujka u Gradskoj četvrti Grabrik s početkom u 18 sati na kojoj će i ova odluka biti jedna od tema.

Karlovački.hr