VODIČ KROZ NOVA PRAVILA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Prvog dana 2017. na snagu su stupile dvije važne promjene za sve građane koji kupuju struju. Prvo, Vlada je smanjila PDV na isporuku električne energije sa sadašnjih 25 posto na 13 posto, a visina naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora ostala je ista.

I drugo, do sada je jedinstveni račun izdavao samo HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS), koji je do izdvajanja HEP Elektre obavljao i distribuciju struje preko električne mreže i javnu opskrbu, dok su ostali opskrbljivači izdavali račun samo s iznosom za potrošenu struju, a iznos za korištenje mreže (mrežarina) dolazio je u kasliće na drugom računu od HEP ODS-a. Od nove godine svi građani, i oni što kupuju struju od RWE, GEN-I, HT-a, HEP Opskrbe, dobivaju jedinstveni račun u koji je uključena i mrežarina.

U nastavku 2017. očekuju se nove promjene: opskrbljivači strujom će privlačiti građane ne samo nižom cijenom, nego i novim proizvodima, a primarno objedinjavanjem ponude električne energije s dodatnim uslugama i energentima. Od travnja ove godine počinje liberalizacija tržišta plina za kućanstva pa kupci i tu mogu očekivati dodatne pogodnosti.

Kako bi građani mogli kvalificirano odlučivati, donosimo detaljni vodič o promjenama koje se događaju na tržištu i onih koje se tek očekuju.

1. Koliko će zbog smanjene stope PDV-a biti manji računi za struju?

Smanjenje PDV-a na isporuku električne energije s 25 na 13 posto donosi niže račune za struju. Račun se sastoji od iznosa za električnu energiju, iznosa za korištenje mreže i zakonom propisanih naknada. Sve to zajedno čini osnovicu na koju se obračunava PDV. Ako je, na primjer, vaš račun za struju bio 100 kuna, nakon obračuna PDV-a od 25 posto račun je iznosio 125 kuna. Ubuduće će, nakon obračuna PDV-a od 13 posto, vaš račun iznositi 113 kuna.

HEP ODS je 1. siječnja proveo razgraničenje potrošnje kako bi se razdvojili troškovi prema staroj i novoj stopi PDV-a. Razgraničenje se provelo na temelju procjene potrošnje, redovnog očitanja brojila ili dostavljenog stanja brojila (izvanredno očitanje moglo se obaviti do 4. siječnja).

 

2. Postoji li još neki model kojim mogu dodatno smanjiti račun za struju u 2017.?

Da, različite pogodnosti za kupce nude gotovo svi opskrbljivači, od popusta za ugovore na duže razdoblje, do povremenih akcija i nagradnih igara. Primjerice, kupci proizvoda Hepi HEP Opskrbe koji imaju ugovorenu uslugu samoočitanja oslobođeni su iznosa za opskrbnu naknadu u visini od 8,36 kuna mjesečno. Tako kupac, uz mjesečno plaćanje svoje stvarne potrošnje, godišnje uštedi 100 kuna.

 

3. S obzirom na promijenjenu stopu PDV-a od ove godine, što će biti s već poslanim akontacijskim ratama koje su obračunate prema staroj stopi PDV-a?

Kupci HEP Elektre koji plaćaju potrošnju preko akontiranih rata mogu sami - za rate od siječnja 2017. pa nadalje - umanjiti uplate za oko 10 posto, koliko će računi u prosjeku biti manji zbog smanjenja stope PDV-a. Nove, zamjenske rate poslat će se samo kupcima s velikom mjesečnom potrošnjom, dok će svi ostali dobiti nove akontirane rate nakon isteka starih, već poslanih. Građani koji troše podjednako kao i prethodnih godina, mogu očekivati da će na kraju obračunskog razdoblja (šest mjeseci) biti u preplati.

4. Mogu li otplaćivati dug za struju na rate u 2017.?

Za kupce HEP Elektre, koja u sklopu univerzalne usluge obuhvaća najveći broj kupaca električne energije u Hrvatskoj, uvedena je mogućnost da građanin ima pravo jednom godišnje, na temelju pisanog zahtjeva, otplatiti svoj dug za struju na rate, i to u najviše šest mjesečnih obroka. Isto tako, kupac ima pravo jednom godišnje odgoditi plaćanje jednog računa za 30 dana. Pri tome ima pravo koristiti samo jednu od tih pogodnosti za isti dug.

5. Hoćemo li zbog objedinjavanja računa za mrežarinu i potrošnju struje, uvođenja jedinstvenog računa, imati dodatnih troškova?

Približno 200 tisuća građana koji električnu energiju ne kupuju od HEP Elektre (donedavno HEP ODS-a), nego od tržišnih opskrbljivača, zbog jedinstvenog računa neće imati nikakvih dodatnih troškova, niti će se cjenik opskrbe i distribucije mijenjati.

 

6. Vrijede li uplatnice za mrežarinu za 2017., koje su stigle od HEP ODS-a, ako ste odabrali drugog opskrbljivača?

Građanima koji su s drugim opskrbljivačem sklopili ugovor o opskrbi strujom, HEP ODS će poslati završni obračun za 2016. godinu, što znači da stare uplatnice HEP ODS-a za mrežarinu za 2017. više ne vrijede. Od svojih opskrbljivača dobit će nove jedinstvene račune za sljedeće obračunsko razdoblje koji će sadržavati iznose za korištenje mreže i za potrošenu električnu energiju.

7. Što trebam znati o promjeni opskrbljivača?

Ukupno je 8,28 posto kućanstava mijenjalo opskrbljivača, a 91,72 posto kupaca je na javnoj usluzi (HEP Elektra). Ako netko iz bilo kojeg razloga ostane bez tržišnog opskrbljivača, postaje kupac HEP Elektre, koja je nositelj univerzalne (zajamčene) opskrbe električnom energije. Riječ je o novoj tvrtki koja je u djelatnosti opskrbe pravni sljednik HEP ODS-a pa će ubuduće na računima za struju umjesto HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) pisati HEP Elektra. HEP je tu tvrtku osnovao zbog ispunjenja obveza iz Zakona o tržištu električnom energijom o razdvajanju mrežne i opskrbne djelatnosti. HEP Elektra je tako preuzela poslove planiranja i nabave električne energije za kupce u okviru univerzalne i zajamčene opskrbe, kao i poslove prodaje krajnjim kupcima (fakturiranje i naplata). Građani koji su bili kod HEP ODS-a, automatizmom su postali kupci HEP-Elektre te njihove akontacijske rate koje se odnose na 2017. vrijede i dalje.

Dakle, svako kućanstvo ima pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, ali isto tako ima pravo odabrati nekog od opskrbljivača na tržištu električne energije i u svakom ga trenutku promijeniti.

 

8. Je li kompliciran postupak promjene opskrbljivača?

Postupak promjene nije nimalo kompliciran, i sve praktički odrađuje opskrbljivač, no, promjena nije laka odluka i potrebno se dobro informirati o cijenama, uvjetima i uslugama koje svaki pojedini opskrbljivač nudi. Kako bi se prešlo drugom opskrbljivaču, potrebno je sklopiti novi ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem. Postupak promjene provodi odabrani opskrbljivač koji podatke o brojilima dostavlja HEP ODS-u na obradu. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom sav daljnji postupak provodi novi opskrbljivač.

9. Koliki je trošak promjene opskrbljivača?

Postupak promjene provodi se bez ikakve naknade. Najvažniji podatak je OIB kupca, koji se može provjeriti na svakom računu za struju. Također, vrlo je važno utvrditi stanje brojila, na temelju kojeg će se razgraničiti potrošnja kupca kod postojećeg opskrbljivača od potrošnje koja će nastati kod novog opskrbljivača.

Jutarnji list