Usluge mrežnih operatora

Udruga suvlasnika-stanara grada Karlovca ističe da je pravo svakog suvlasnika  da na neškodljiv način za ostale suvlasnike i zajednicu, u svom domu koristi sva znanstvena i tehnološka dostignuća.

Da bi  se to pravo moglo ostvariti, nužni su i tehnički zahvati unutar zgrada potrebni za postavljanje odgovarajućih  infrastruktura. Zakonodavac je pretpostavio  eventualne probleme  pa je to pitanje regulirano čl. 82. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Uredba o održavanju zgrada, obvezuje suvlasnike na održavanje infrastrukture sredstvima pričuve. U starijim zgradama je uglavnom zastarjela infrastruktura koja ne zadovoljava potrebe građana. Ugradnja nove zahtjeva izdvajanje značajnih sredstava. Fasade, krovovi, instalacije za vodu, struju, plin i dr. su prioriteti u svim zgradama. Infrastruktura za telekomunikacijske usluge je kod mnogih od sporednog značenje. Problemi vide samo kao pojedinačni  slučajevi.

Propisima se uvodi red u zgrade i na taj način se izbjegavaju brojni nesporazumi oko prava i obaveza, kako operatera tako i  suvlasnika zgrada. Na zakonit način omogućava svim suvlasnicima da dobiju željene usluge  i  operaterima da pod istim uvjetima sudjeluju na tržištu.

Pravo operatera da sa svojom infrastrukturom ulaze u stambene zgrade nosi sa sobom još jednu pogodnost. Većina operatera je spremna na investiranje i održavanje infrastrukture bez dodatnih troškova za suvlasnike.  Bitno je da se proces odvija sporazumno  kako bi se izbjegli nesporazumi i nepotrebni troškovi  na obje strane.

Sukladno valjanim zakonskim propisima, specifični uvjeti  u zgradama uvjetuju sadržaj ugovora između suvlasničke zajednice i operatera.

U ime suvlasničke zajednice ugovor potpisuje predstavnik suvlasnika na temelju  Odluke natpolovične većine suvlasnika po udjelu vlasništvu ili ovlasti koje mu proizlaze iz Međuvlasničkog ugovora.