Zaključci Konferencije u Rijeci

  1. Sigurnost ljudi imovine zahtjeva nužno poduzimanje daljnjih koraka suradnje između subjekata čija zadaća je zaštita javnog interesa i udruga civilnog društva. Suradnja se treba organizirati  kroz izradu općeg programa u kojem su vidljive obveze svakog subjekta. Globalne klimatske promjene i sve veća neizvjesnost  i mogućnost  dolaska teških elementarnih nepogoda i  katastrofa  otvaraju pitanje sustava  organiziranog postupanja zaštite i spašavanja stanara i drugih osoba koje se zateknu u građevinama (nema obveze  registra predstavnika suvlasnika, upravitelja, slaba je evidencija stalnih ili povremenih korisnika stanova i drugih prostorija, učestali boravak i kretanje nepoznatih osoba). Nestabilna  svjetska sigurnosna situacija zahtjeva  i pojačane mjere sigurnosti zbog sprečavanja neželjenog djelovanja osoba  koje mogu uznemiravati ili ugrožavati ljude i imovinu. Zbog navedenih okolnosti pripremit će se sastanak svih čimbenika na kojem će se izraditi smjernice za suradnju u narednom periodu.
  2. Nakon što se na nacionalnoj razini donesu kvalitetni propisi i planovi, potrebno je  izraditi program  informiranja i savjetovanja građana o korisnosti  primarne selekcije otpada. U programu trebaju sudjelovati svi relevantni subjekti. U narednom periodu će se nastaviti suradnja sa članovima Grupacije za gospodarenje otpadom (HGK), a očekuje se intenzivnija suradnja i sa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i FZOEU.
  3. Prioritet  po pitanju energetske učinkovitosti ima energetska obnova zgrada. Sve slabosti koje su se pokazale  u prethodnom periodu, upućuju na nužnu suradnju  i bolju uzajamnost informiranost između svih subjekata u procesu. Ova tema je svakodnevno prisutna u javnosti. Osim energetske obnove zgrada , u građevinskom smislu, potrebno je poticati suvlasnike  na ulaganje u nove tehnologije a opskrbu toplinskom energijom. Vidimo nužnost koordinirane suradnje  sa Ministarstvom  Građenja i prostornog uređenja, i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i njihovo aktivno sudjelovanje u otklanjanju  problema i  programu informiranja, savjetovanja i poticanje na ulaganje suvlasnika stambenih zgrada i vlasnika obiteljskih kuća.

Uloga Hrvatske udruge stanara i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj je da  sustavno sudjeluje u pripremama i realizaciji programa informiranja, edukacije i savjetovanja građana po svim pitanima o kojima se raspravljalo na konferenciji.

Posebna zadaća UGRH i HUSIZS je rad na pripremi Zakona o stanovanju kojim bi se otklonile pravne praznine i povezali subjekti koji rade po posebnim propisima  a nužno su ovisni  o kvalitetno organiziranim odnosima u suvlasničkim zajednicama.

Radi ostvarenja tih ciljeva , nastavit će se rad na pripremama tiskanih informativno edukativnog materijala koji bi trebao biti besplatno dostupan građanima. Radi ostvarenja što boljih rezultata, u pripreme sadržaja će biti uključeni i nositelji poslova u  subjektima koji rade na zaštiti i promicanju javnog  interesa.

Od nadležnih tijela sa nacionalne razine očekuje se  da osiguraju prostor na javnim medijima koji se financiraju sredstvima građana  radi.

Zaključci original (pdf)