Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Zaključci Konferencije u Rijeci

  1. Sigurnost ljudi imovine zahtjeva nužno poduzimanje daljnjih koraka suradnje između subjekata čija zadaća je zaštita javnog interesa i udruga civilnog društva. Suradnja se treba organizirati  kroz izradu općeg programa u kojem su vidljive obveze svakog subjekta. Globalne klimatske promjene i sve veća neizvjesnost  i mogućnost  dolaska teških elementarnih nepogoda i  katastrofa  otvaraju pitanje sustava  organiziranog postupanja zaštite i spašavanja stanara i drugih osoba koje se zateknu u građevinama (nema obveze  registra predstavnika suvlasnika, upravitelja, slaba je evidencija stalnih ili povremenih korisnika stanova i drugih prostorija, učestali boravak i kretanje nepoznatih osoba). Nestabilna  svjetska sigurnosna situacija zahtjeva  i pojačane mjere sigurnosti zbog sprečavanja neželjenog djelovanja osoba  koje mogu uznemiravati ili ugrožavati ljude i imovinu. Zbog navedenih okolnosti pripremit će se sastanak svih čimbenika na kojem će se izraditi smjernice za suradnju u narednom periodu.
  2. Nakon što se na nacionalnoj razini donesu kvalitetni propisi i planovi, potrebno je  izraditi program  informiranja i savjetovanja građana o korisnosti  primarne selekcije otpada. U programu trebaju sudjelovati svi relevantni subjekti. U narednom periodu će se nastaviti suradnja sa članovima Grupacije za gospodarenje otpadom (HGK), a očekuje se intenzivnija suradnja i sa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i FZOEU.
  3. Prioritet  po pitanju energetske učinkovitosti ima energetska obnova zgrada. Sve slabosti koje su se pokazale  u prethodnom periodu, upućuju na nužnu suradnju  i bolju uzajamnost informiranost između svih subjekata u procesu. Ova tema je svakodnevno prisutna u javnosti. Osim energetske obnove zgrada , u građevinskom smislu, potrebno je poticati suvlasnike  na ulaganje u nove tehnologije a opskrbu toplinskom energijom. Vidimo nužnost koordinirane suradnje  sa Ministarstvom  Građenja i prostornog uređenja, i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i njihovo aktivno sudjelovanje u otklanjanju  problema i  programu informiranja, savjetovanja i poticanje na ulaganje suvlasnika stambenih zgrada i vlasnika obiteljskih kuća.

Uloga Hrvatske udruge stanara i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj je da  sustavno sudjeluje u pripremama i realizaciji programa informiranja, edukacije i savjetovanja građana po svim pitanima o kojima se raspravljalo na konferenciji.

Posebna zadaća UGRH i HUSIZS je rad na pripremi Zakona o stanovanju kojim bi se otklonile pravne praznine i povezali subjekti koji rade po posebnim propisima  a nužno su ovisni  o kvalitetno organiziranim odnosima u suvlasničkim zajednicama.

Radi ostvarenja tih ciljeva , nastavit će se rad na pripremama tiskanih informativno edukativnog materijala koji bi trebao biti besplatno dostupan građanima. Radi ostvarenja što boljih rezultata, u pripreme sadržaja će biti uključeni i nositelji poslova u  subjektima koji rade na zaštiti i promicanju javnog  interesa.

Od nadležnih tijela sa nacionalne razine očekuje se  da osiguraju prostor na javnim medijima koji se financiraju sredstvima građana  radi.

Zaključci original (pdf)

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer