Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Dosad je poništeno 18 energetskih certifikata

MGIPU navode kako je prema zadnjim dostupnim podacima (zaključno sa 7. listopada 2014.) energetski certifikat u Hrvatskoj imalo 32.005 građevina. Iako se energetsko certificiranje provodi već četiri godine, a od 1. srpnja 2013. energetske certifikate moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju, certificiranje građevina intenziviralo se tek u 2014. godini, piše Domosfera.hr. Važeću licencu za izradu energetskih certifikata, dokumenta koji predočuje energetska svojstva neke zgrade, na dan 5. prosinca...

ove godine imalo je ukupno je 925 fizičkih i 726 pravnih osoba, ukupno 1.651. No, predsjednica Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC) i stručnjakinja za energetsku učinkovitost Željka Hrs Borković napominje kako u praksi stvari izgledaju bitno drukčije. "Taj posao ozbiljno radi puno manji broj ovlaštenih osoba. Očito je kriza u području graditeljstva potaknula inženjere na dodatnu edukaciju i ishođenje ovlaštenja za ovo područje, no većini to nije primarna djelatnost", ističe Hrs Borković.

Iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja navode kako je prema zadnjim dostupnim podacima (zaključno sa 7. listopada 2014.) energetski certifikat u Hrvatskoj imalo 32.005 građevina. Oko trećine izdanih certifikata (10.289) pritom se odnosi na novogradnje, a 21.716 izdano je za postojeće zgrade.

Promotri li se raspored certifikata prema energetskim razredima, kojih je ukupno osam, vidljivo je da više od trećine certificiranih zgrada (njih 11.190), pripada energetskom C razredu. Na drugom je mjestu razred B u kojem je 7.868 certificiranih zgrada, a na trećem razred D s 5.302 zgrade. Najmanje zgrada, što je i razumljivo, razvrstano je u najviši, energetski razred A+.

Na zamolbu da ocijene dosadašnji tijek certificiranja građevina iz Ministarstva ističu da je osiguran dovoljan broj stručnih mjesta za obuku kao i dovoljno ovlaštenih osoba koje mogu pokriti potrebe tržišta.

"Cilj nam je osigurati zakonitost i kvalitetu izdanih certifikata tj. da osobe koje naručuju certifikat doista i dobiju kvalitetan dokument za novac koji su za njega izdvojile. Naručitelji certifikata mogu na dva načina provjeriti ovlaštenja certifikatora - uvidom u Registar na mrežnim stranicama Ministarstva, te zahtjevom da im se predoči ovlaštenje koje mora imati svaka osoba koja izrađuje certifikate. Poduzimamo i druge kontrole, a trenutačno je aktualan nadzor i provjera kvalitete izrađenih certifikata. Pratimo situaciju i reagiramo na svaki novi problem, a kao i svaki drugi, i ovaj će se sustav s vremenom mijenjati i usavršavati sukladno novim tehnologijama i standardima", ističu.

Da je u početku bilo mnogo problema od kojih se neki još uvijek otklanjaju potvrdila je i Hrs Borković. "Nejasno definirana metodologija i stalne izmjene propisa, kao i nestručnost u provođenju energetske certifikacije u praksi je prouzročila niz nepravilnosti. Usto, nije bilo nikakve kontrole kvalitete izdanih energetskih certifikata.

Sada se posao energetskog certificiranja polako dovodi u red, no odrađeno je dosta lošeg posla. Djelatnost energetskog certificiranja jasno je definirana u Zakonu o gradnji i pratećim pravilnicima i tehničkim propisima. Energetski certifikat zgrade izdaje se na temelju provedenog detaljnog energetskog pregleda i proračuna energetskih svojstava zgrade. Analiziraju se svi energetski sustavi zgrade i daju preporuke za smanjenje potrošnje toplinske i električne energije te vode s ekonomskom, energetskom i ekološkom analizom ušteda. Certifikat se naručitelju isporučuje u dva primjerka, zajedno s elaboratom provedenog energetskog pregleda. Zgrade javne namjene dužne su uz glavni ulaz javno izložiti prvu i treću stranicu energetskog certifikata", objašnjava Hrs Borković.

U praksi je mnogo energetskih certifikata izdano bez provedenog energetskog pregleda što je velik problem jer vlasnik nije dobio potrebnu stručnu analizu, a tu je i opasnost da će se prilikom kontrole takvi certifikati proglasiti nevažećima. "Ministarstvo je ove godine počelo kontrolirati kvalitetu izdanih energetskih certifikata, a ukoliko se ona intenzivno nastavi, to bi trebalo rezultirati povećanjem kvalitete usluge, kao i oduzimanjem ovlaštenja onima koji nestručno rade taj posao", kaže Hrs Borković.

Kako doznajemo iz Ministarstva, pet je pravnih osoba ovlašteno za provođenje neovisne kontrole - četiri za kontrolu energetskih certifikata i jedna za kontrolu izvješća. "Do sada je provedena kontrola 105, a u tijeku je kontrola 60 izdanih energetskih certifikata zgrada. Rezultati dosadašnjih kontrola pokazali su da se nepravilnosti odnose na ulazne podatke o zatečenom stanju zgrade (nepotpuni ili nezadovoljavajući), mjere energetske učinkovitosti (općenite, a ne konkretne preporuke), parametre (ostale) temeljem kojih se vrši proračun, usklađenost podataka u izvješću i certifikatu, te neodgovarajuće ovlaštenje osobe koja je izdala certifikat", navode iz Ministarstva.

Dosad je doneseno 18 rješenja o proglašenju energetskih certifikata nevažećim, od čega su na mrežnoj stranici Ministarstva objavljena tri, a ostala će biti kad se za to steknu zakonski uvjeti, kažu.

"Donošenje rješenja o proglašenju certifikata nevažećim ukazuje da ovlaštena osoba koja ga je izradila to nije učinila točno i u skladu s važećim propisima i pravilima struke. Prema Zakonu o gradnji to je prekršaj za koji je propisana novčana kazna (pokretanje prekršajnog postupka), a predstavlja i jedan od razloga za ukidanje ovlaštenja. Jedan od razloga za oduzimanje ovlaštenja za certificiranje je i neodgovarajuće ovlaštenje osobe koja je izdala certifikat", upozoravaju iz Ministarstva. No dosad nisu poduzimali navedene sankcije.

"Ovlaštena je osoba nakon donošenja rješenja o proglašenju certifikata nevažećim dužna o vlastitom trošku izraditi novi certifikat, a ukoliko to ne učini pokreću se sankcije. Važno je naglasiti da i ovlaštena osoba ima pravo štititi svoja prava te na Upravnom sudu pokrenuti spor protiv rješenja Ministarstva. Dosadašnja su iskustva pokazala da ovlaštene osobe nakon rješenja nisu sklone pokretanju upravnog spora nego izrađuju novi certifikat", kažu u Ministarstvu.

Komentirajući kretanje cijena izrade certifikata, iz Ministarstva napominju da su one različite i često ovise o rokovima u kojima naručitelj očekuje izdani certifikat, ali su uglavnom izbalansirane. Navodno, kažu, određeni broj ovlaštenih osoba nudi usluge po puno nižim cijenama od prosjeka na tržištu. Sama ministrica Anka Mrak Taritaš nedavno je potvrdila da je bilo pritužbi na dampinške cijene, kao i na ponudu certifikata na portalu za grupnu kupnju Crno jaje.

"U Ministarstvu su nam kazali kako nisu u mogućnosti utjecati na minimalne cijene koštanja izrade energetskih certifikata jer je to stvar koju uređuje samo tržište. Ministarstvo provodi kontrolu izdanih certifikata, te je to jedini način utvrđivanja jesu li izdani certifikati izrađeni u skladu s propisima", kaže Hrs Borković.

Iz Ministarstva potvrđuju da svaki certifikat može biti predmet nadzora samo u smislu kvalitete, a osobe za koje se nedvojbeno utvrdi da rade nestručno i nezakonito ostat će bez ovlaštenja, poručuju.

"Hrvatska udruga energetskih certifikatora već nekoliko godina upozorava Ministarstvo na niz nepravilnosti u praksi. Pokrenuli smo i Radnu skupinu HUEC-a za uspostavu sustava kvalitete izdanih energetskih certifikata i izvještaja o energetskim pregledima u sklopu koje organiziramo stručne radionice za ovlaštene energetske certifikatore. Udruga je pripremila novi prijedlog cjenika preporučenih cijena usluge energetskog pregleda i certificiranja zgrada. Na taj način pokušavamo ovaj zahtjevan stručni i inženjerski posao usmjeriti prema kvaliteti", kaže Hrs Borković.

Kada svi budu radili kvalitetno i po metodologiji više neće biti niti dampinških cijena, očekuje i dodaje da pritužbe koje stižu s terena prosljeđuju u Ministarstvo. "U praksi ima nevjerojatnih nepravilnosti - od energetskih certifikata koji se izrađuju bez energetskog pregleda po cijeni od 300 kuna, nevjerojatno niskih cijena na javnim nabavama po kojima je nemoguće kvalitetno obaviti posao, pa sve do ponude boljih energetskih razreda u oglasnicima.

Zato bih naglasila da su energetski pregled i certifikat ozbiljna i stručna analiza u kojoj sudjeluju tri ovlaštena stručnjaka arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a temeljem koje se donose odluke o pokretanju projekata energetske obnove. Ako ta analiza nije dobro napravljena svi su daljnji koraci izloženi problemima. Dakle, kontrola kvalitete je trenutno najvažnija za uspostavu kvalitetnog tržišta energetskog certificiranja zgrada", poručuje Hrs Borković.

Izvor: Večernji.hr

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer