Novi sustav odvajanja otpada od 1. srpnja

 Odvajat će se biootpad od ostalog otpada, i u vrećicama i kantama. Na građane se apelira i da razdvajaju staklo, papir...

Vreće za smeće od 1. srpnja sljedeće godine vraćaju se u Zagrebu. Ovaj put koristit će se nove, ekološki razgradive vrećice u kojima će Zagrepčani morati razdvajati biootpad od ostalog otpada, a njih će potom odlagati u kontejnere za biootpad i drugi otpad. Vrećice će koristiti svi stanari stambenih zgrada i poslovnih prostora, dok će kućanstva razdvajati direktno u dvije kante.

Novi sustav zaživjet će sredinom 2014. godine dokad Čistoća mora osigurati dvije vrste kanti, prirediti nove račune, ali i način...

dostave vrećica građanima. Cijena se stoga više neće definirati po kvadratima, već će se do nje doći zbrajanjem naknade za prijevoz otpada i naknade za dostavljene označene vrećice. Minimalan pak mjesečni volumen vrećica za korisnike koji žive u zgradama jest 60 litara za miješani otpad i 30 za biorazgradivi.

Broj zakupljenih vrećica Čistoća će građanima dostaviti na kućnu adresu, no još nije osmišljen način kako će to provesti ni gdje će građani po potrebi moći kupiti dodatne vrećice. Građane se zadužuje i da dodatno izdvajaju papir, metal, staklo, plastiku, drvo i tekstil u reciklažna dvorišta i na zelene otoke.

Izvor: Večernji list