Ne plaćanje računa za pričuvu

U zgradi od šest stanara samo jedan ne plaća pričuvu. Što se može poduzeti? Kako saznati da li upravitelj radi svoj posao? Što s onim prvim dijelom iznosa koji je postao pravomoćan?

Sukladno članku 378. stavka 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, upravitelj zastupa suvlasnike u vezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije određeno, dakle i u sudskim postupcima u ime i za račun suvlasnika zgrade radi naplate zajedničke pričuve od suvlasnika koji tu pričuvu ne plaćaju, s tim da su i sami suvlasnici ovlašteni sudjelovati kao tužitelji u takvoj parnici.

Savjetujemo zatražiti od upravitelja zgrade očitovanje u pogledu postupaka poduzetih radi naplate pričuve, osobito uzimajući u obzir zastaru utuženja istog potraživanja. Nastavno na pitanje u vezi prvog dijela iznosa koji je postao pravomoćan, pretpostavljam da mislite na pravomoćnu presudu kojom se nalaže tuženiku plaćanje pričuve. Istu presudu je potrebno predati na Finu radi ovrhe nad novčanim sredstvima ili pokrenuti temeljem iste ovrhu nad nekom drugom pokretnom ili nepokretnom imovinom tuženika.