Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Zajedno smo jači !

Električna energija i potrošači

Upravno vijeće ROZP izražava veliku zabrinutost zbog Odluke Vlade o podizanju cijene naknade za obnovljive izvore energije s 3,5 lipa na 10,5 lipa po KWh, posebno načinom donošenja Odluke, koja je donesena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača čl.25. st.1.

koji određuje da tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Kako opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi spada u javne usluge definirane Zakonom o zaštiti potrošača, a time i cijena te javne usluge  Vlada nije tražila mišljenje Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (savjetodavno tijelo iz čl.25. st.1), te je jasno da nije niti donijela Odluku, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Ako Vlada ne poštuje Zakon koji je ona predložila Saboru i njezino resorno ministarstvo je nadležno za implementaciju Zakona o zaštiti potrošača, potrošači nemaju moralne obveze poštivati isti Zakon.

Razvidno je da je Odluka donesene isključivo u korist trgovca, stavljajući potrošačima na teret punjenje fondova HEP-a za obnovljive izvore energije koji je „nejasno“ ispražnjen prije … godina, a da nitko za to nije odgovarao.

Naime, nalazi izvanredne financijske revizije unutar HEP-a još 2010. godine su pokazali da uprava HEP-a pod vodstvom Ivana Mravka nije uplaćivala prikupljenu naknadu za obnovljive izvore energije na račun Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) stvorivši na taj način dug od čak 200 milijuna kuna, a na što je taj novac potrošen može se samo nagađati.  Naknadu prikupljenu od potrošača HEP je trebao proslijeđivati HROTE-u koji bi dalje od tih sredstava financirao povlaštene otkupne cijene električne energije.

Potrošači više ne mogu pristati, a ni financijski izdržati,  da njihovi novčanici budu kasice prasice za pokrivanje posljedice krivih odluka i lošeg poslovanja. Nedvojbeno je da će posljedice poskupljenja koja će uslijediti poskupljenjem električne energije osjetiti svi krajnji korisnici usluga i proizvoda tj. potrošači. 

Prema izjavi Predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Vlada je zatražila njihovo mišljenje, a nejasno je zašto nije zatraženo mišljenje Razvojne organizacije zaštite potrošača /ROZP/ kao saveza udruga za zaštitu potrošača.

Oba navedena saveza imaju svoje predstavnike u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača, koje je potpuno ignorirano u donošenju Odluke o javnoj usluzi koja je od vitalnog značaja za potrošače. 

Pitamo se imaju li potrošači izbor? Prekršeno je po tko za koji puta temeljno pravo potrošača da imaju pravo na pravovremenu i istinitu informaciju, temeljem koje mogu donijeti najpovoljniju odluku za sebe.

Jasno je da su potrošači dovedeni pred „svršen čin“, ali apeliramo da Vladu RH i Sabor RH da Zakone o Odluke od interesa za potrošače više ne donose ignorirajući Zakon o zaštiti potrošača, jer jedna od prioritetnih politika EU (pa bi trebala biti i Hrvatske) je Politika zaštite potrošača, a ovakvi postupci su u najmanju ruku nekorektni u demokratskom društvu.

Podvlačimo da bi interes ROZP i Vlade trebao biti isti, a to je zadovoljan potrošač, jer potrošač je regulator tržišta. Stavljanje potrošača u podređeni i omalovažavajući položaj slabije strane na tržištu, neminovno rezultira da potrošači traže tržišta koja poštuju potrošače, a razvidno je da to nažalost nije hrvatsko tržište.

Podsjećamo da se glas potrošača mora čuti !

Zamjenica predsjednice ROZP
Sanja Keretić

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.