Naknada upravitelju

Za svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve. Zakonom je određeno da je maksimalan iznos naknade za upravitelja do 30% ukupne pričuve zgrade.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?