Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrade

- osiguranje zgrade

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja

- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode

- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade

- redoviti mjesečni servisi dizala

- redovita godišnja kontrola dizala

- ostalo

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?