Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Pogledajte kako smo obnovili 120 godina staru zgradu!

U našoj zgradi je 20 stanova, nitko od suvlasnika nije bio izričito protiv obnove jer smo svi bili svjesni da se kad ili tad mora obnoviti, a tad je bila prilika sa subvencijama.

- Naša zgrada u Berislavićevoj 12 primjer je prekrasne secesijske arhitekture, izgrađena 1901. Kad sam početkom 2017. preuzela ulogu predstavnice suvlasnika, na zgradi je bio vidljiv utjecaj vremena – od požara, dogradnje stanova na zadnjem katu što je tada bila uobičajena praksa do smoga koji je promijenio boju fasade od svijetlo žute do tamno smeđe. Većina suvlasnika nije znala koliko je različitih dekorativnih elemenata bilo na fasadi, da je zgrada nekad bila vojna akademija te da ju je projektirao Vjekoslav Heinzel. Sve smo to saznali nešto kasnije kad su započeli radovi na obnovi fasade - napisala je za zgradonačelnik.hr Nela Jantol, predstavnica suvlasnika ove zgrade. 

U Facebook grupi Predstavnici suvlasnika napisala je kako su obnavljali svoju zgradu. Zamolili smo ju, stoga, da s nama podijeli svoje iskustvo te da na taj način pomognemo i ostalim predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima koji imaju želju upustiti se u ovu avanturu. 

- Proces obnove zahtijevao je dosta upornosti, strpljenja i složnosti suvlasnika da bi se ostvario. Slijedi opis puta kojeg smo prošli od početka do kraja u nadi da će nekome približiti korake i dati inspiraciju da se upusti u obnovu svoje zgrade.

Obnova kreće od objave Javnog poziva za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada kojeg je raspisao Grad Zagreb. Tadašnji model sufinanciranja bio je ulično pročelje - sufinanciranje 80 posto, ostala pročelja - sufinanciranje 60 posto. Kao predstavnica suvlasnika javila sam se našoj referentici kod upravitelja zgrade (GSKG) koja je zatim predala prijavnicu kojom se iskazuje interes te koja je dostavljena Gradu Zagrebu.

Slijedio je korak izrade glavnog projekta kojim su se utvrdili potrebni radovi na fasadi (uličnoj i dvorišnoj) i troškovnik radova. U lipnju 2017. objavljena je lista prioriteta zgrada na kojem se naša zgrada našla u prvih 85., a zaprimili smo i sporazum kojim su se regulirala međusobna prava i obveze između Grada Zagreba i GSKG-a.

U prosincu 2017. napravili smo i energetski pregled i certifikat pošto je on bio dio obvezne dokumentacije. Zatim smo dokumentaciju predali u postupak javne nabave za izvođenje radova obnove pročelja. Procijenjena vrijednost nabave tj. troška obnove pročelja iznosila je 1,9 milijuna kuna (bez PDV) i rok za dostavu ponuda bila je sredina travnja 2018.

Tijekom ljeta 2019. restauratori su napravili dodatni elaborat nakon istražnih radova. Glavnim projektom nisu predviđeni ovi dodatni radovi pošto se opseg radova mogao utvrditi tek nakon detaljnog višemjesečnog istraživanja. Dodatni radovi iznosili su 779.000 kuna (bez PDV) od kojih su suvlasnici plaćali 158.000 kuna (s PDV), na kredit od 15 godina s povećanjem pričuve na 7,14 kuna po četvornom metru.

Postojala je opcija pozlate dekorativnih elemenata jer se restauratorskim istraživanjem pokazalo da je nekad postojala, no suvlasnici su se složili da ne žele ulaziti u dodatni trošak od oko 50.000 kuna. Zbog dodatnih radova izvođač je tražio Grad Zagreb i produljenje roka izrade te se on produljio za šest mjeseci.

Završetak radova

Zbog potresa i pandemije radovi su na proljeće 2020. malo zastali, no nastavljeni su u svibnju. Dovršetak svih radova obavljen je početkom prosinca 2020. Ukupno su suvlasnici, nakon izračuna sume anuiteta nakon 15 godina kredita i troškova izrade dokumentacije, platili oko 1,47 milijuna kuna. Nakon 19 mjeseci radova i skoro ČETIRI godine od početka pripreme projekta, konačno smo mogli vidjeti našu novoobnovljenu zgradu koja blista u ulici, ali i šire te da je barem mali pogled na to kako su nekad davno građani doživljavali šetnju gradom.

Posljedice dvaju potresa

Nakon potresa u ožujku, imali smo oštećenja na prozorskim uglovima u dvorištu, jedan dio zabata imao je pukotine na zadnjem katu zgrade, jedan dimnjak bio je oštećen i odmah saniran, tri dimnjaka su se naknadno sanirala (nakon izrade projekta sanacije koji je priča za sebe) i imali smo jedan manji zid na trećem katu koji se s bočne strane odvojio od prozorskog okvira te je također odmah saniran. U stubištu je također bilo dosta otpale žbuke i još je uvijek potrebno napraviti projekt za sanaciju stubišta i nadvoja. 

Ukupno smo preko 100.000 kuna potrošili iz pričuve na popravke oštećenja (gruba procjena). Dio smo prijavili na subvencije jer nisu priznavali ponude nego samo račune. A nakon petrinjskog potresa nastale su manje pukotine na novoj fasadi na bočnim stranama te dodatno otpadanje žbuke u stubištu. 

Osiguranje zgrade i garancija

Nismo morali osigurati zgradu nakon potresa, trenutno sam u traženju ponuda za osiguranje. Garancija na radove je dvije godine i ne pokriva štetu od potresa.

<p<>Je li zgrada pojedinačno kulturno dobro?

Prema registru kulturnih dobara: zgrada nije na listi niti je to u Glavnom projektu spomenuto.

Što je obnovljeno?

Obnovljena su i ulična i dvorišna strana. Dvorišna strana zapravo ima dvostruko veću površinu zbog bočnih strana i dva svjetlarnika koja su se također obnavljala (na dvorišnoj strani je stavljena izolacija od 10 centimetara vune, u svjetlarnicima 8 centimetara vune).

Novac od Grada Zagreba u obnovi p>Suvlasnici nisu dobivali izravno novac od Grada, nego su morali svoj dio odmah uplatiti Gradu Zagrebu preko kredita. To su rješavali Naručitelj i Grad Zagreb.

KORACI OVE OBNOVE UKRATKO:

 1. Objava Javnog poziva (raspisao Grad Zagreb)
 2. Kontaktiranje upravitelja zgrade
 3. Predaja prijavnice Gradu Zagrebu - Iskaz interesa 
 4. Izrada glavnog projekta
 5. Izrada troškovnika radova
 6. Grad objavljuje rezultate javnog poziva
 7. Potpisivanje sporazuma između zgrade, Grada i upravitelja
 8. Energetski pregled i izrada certifikata
 9. Predaja dokumentacije u postupak javne nabave za odabir izvođača
 10. Završetak javne nabave, ponude izvođača, odabir izvođača  
 11. Povećanje iznosa pričuve
 12. Zgrada podiže kredit u banci kako bi suvlasnici platili svoj dio obnove
 13. Početak radova
 14. Jednomjesečni koordinacijski sastanci
 15. Dodatan elaborat konzervatora nakon istražnih radova
 16. Novi troškovi, dodatni radovi
 17. Još jedno povećanje pričuve i podizanje kredita u banci
 18. Završetak radova

UKUPNO VRIJEME TRAJANJA OBNOVE - Četiri godine

TROŠKOVI:

 • Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti i plan izvođenja - 3.800 kuna (oslobođeno plaćanja PDV-a)
 • Stručni projekt sanacije unutrašnjeg i vanjskog pročelja zgrade - 26.500 kuna (oslobođeno plaćanja PDV-a)
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat - 7.500 kuna
 • Kredit br 1: 977.000, ukupno će se platiti - 1.239.990 kn
 • Kredit br 2. : 158,000, ukupno će se platiti - 188.280 kn

Na natječaj se javilo PET tvrtki, s rasponom cijena od 2,47 milijuna do 3,77 milijuna kuna (bez PDV). Odabrana je ekonomski najprihvatljivija ponuda od 2.626.00 kn (3.283.483 s PDV-om).

Suvlasnici zgrade trebali su, ako se slože, uplatiti 977.270 kuna, što je značilo dizanje kredita na 15 godina u Zagrebačkoj banci, a pričuva se s TRI kune podigla na 6,6 kuna po četvornom metru.

U našoj zgradi je 20 stanova, nitko od suvlasnika nije bio izričito protiv obnove jer smo svi bili svjesni da se kad ili tad mora obnoviti, a tad je bila prilika sa subvencijama.

Nakon što sam prikupila potpise (potrebno više od 50 posto po ukupnoj površini) i još dodatnog odobravanja i potpisivanja dokumentacije moglo se započeti s radovima. Radovi su pak započeli u ožujku 2019. kad su postavljene skele i kad su četiri parkirna mjesta ispred naše zgrade postala trajno zauzeta zbog strojeva i kontejnera. Barem jednom mjesečno održavani su koordinacijski sastanci gdje su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba, izvršitelja radova, stručni nadzor, konzervatorski nazor i ja kao predstavnica suvlasnika.

ZGRADONačelnik

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer