Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Tko je dužan ispravljati greške u konstrukcijima vodoopskrbe? II

Iz td "Vodovod i kanalizacija d.o.o." stigao je odgovor na upit iz naslova kojim se predstavnika suvlasnika detaljno upoznali s TT karakteristikama pumpe Ultra U5-200/7 ili jedankovrijedne s frekventnim pretvarečem za kontrolu rada obje pumpe. 

Kako se i prepisivanju ne bi izostavila koja vrijedna karakteristika pumpe iz objašnjenja ViK d.o.o. da stanari samo moraju kupiti nove pompe i naravno predati na održavanje ViK d.o.o. original odgovor dostavljamo javnosti na uvid (odgovor ViK d.o.o. - original - pdf)

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?