Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Započela izrada Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

U srijedu 3. srpnja 2019. godine održan je prvi inicijalni sastanak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanu i održavanju zgrada. Izradom ovog zakona Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nastavlja s uređivanjem dugogodišnje problematike stanovanja.

U ovome sazivu Ministarstva, kao prethodno pitanje je riješena problematika zaštićenih najmoprimaca a uz izradu ovog zakona koji će kvalitetnije urediti upravljanje i održavanje zgrada, u pripremi je i državna Stambena politika.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva pravosuđa, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Udruženja upravljanja zgradama pri HGK-u, Udruge upravitelj, Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba i odvjetničkog društva Vidmar i partneri j.t.d.

Novi propis ima za cilj na jedinstven način regulirati područje upravljanja i odražavanja zgrada što uključuje, između ostalog, definiranje prava i obaveza suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrada, zatim pravnu osobnost zgrade te zaštitu javnog i pravnog interesa, a da se pritom ne zadire u vlasničke odnose.  

Na sastanku su izneseni prijedlozi i komentari koji će pridonijeti izradi Nacrta prijedloga Zakona o upravljanu i održavanju zgrada, a u konačnici i kvalitetnijem stanovanju.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?