Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Može li se graditi stambena zgrada visine 11 metara na međi?

Može li se graditi stambena zgrada visine 11 metara na međi? Naime, susjed mi u roku od par dana treba dobiti građevinsku dozvolu koja mu omogućuje gradnju na navedeni način. Mene i suprugu kao prve susjede nitko nije kontaktirao niti pitao za suglasnost.

Koliko smo mi upućeni, gradnja na međi nije moguća. Dotična gospođa koja će izdati takvu dozvolu rekla nam je da smo mi potpuno nebitni u ovoj priči. Molim vas za mišljenje!

Za gradnju u svakom pojedinom području primjenjuju se urbanistička pravila predviđena za to područje. Savjetujem vam da u nadležnom urbanističkom uredu, odnosno uredu za graditeljstvo provjerite uvjete gradnje odnosno konkretno visinu dopuštene gradnje i/ili traženu udaljenost od međe za vaše područje. Možete tražiti i izdavanje lokacijske informacije u kojoj će biti opisani uvjeti gradnje.

Dnevno.hr

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?