Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Smeta vam smrad susjedovih životinja

Prije 15-ak godina doselila sam se u malo mjesto, idealno za mirnu starost. Sve je bilo u redu dok susjedi nisu otvorili OPG te nastanili životinje i slično, zbog čega svakodnevno trpim smrad i buku. Koja su moja prava?

Prije svega, savjetujem vam da se obratite Ministarstvu poljoprivrede koje ima odjel inspekcije za provjeru uvjeta u kojima se obavlja stočarska djelatnost. Za provjeru buke nadležno je Ministarstvo zdravstva.

Nadalje, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini u pogledu mjesta i vremena, ili ako izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije).

U slučaju da je vaša nekretnina izložena takvim (prekomjernim posrednim) imisijama, ovlašteni ste od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće ne čini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemogući prekomjerne imisije.

Također, vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno na njegovu nekretninu odašilje dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i sl. (neposredne imisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta.

Postoji, dakle, razlika u prekomjernim posrednim imisijama (npr. kada vjetar donese miris) i neposrednim imisijama (ove druge osoba šalje direktno ili putem nekih uređaja na tuđu nekretninu), kao i u specifikaciji tužbenog zahtjeva, ovisno o tome je li riječ o jednom ili drugom, što ovisi  o okolnostima vašeg slučaja.

Dakle, i u slučaju da je riječ o posrednim ili neposrednim imisijama, imate pravo na sudsku zaštitu, ali  savjetujem da se najprije obratite susjedu s upozorenjem i pokušajem mirnog rješenja spora, a u slučaju da to nije moguće, potrebno je podići tužbu pred nadležnim sudom u kojoj ćete tužbeni zahtjev specificirati u skladu s gore navedenim, ovisno o tome je li riječ o prekomjernim posrednim ili neposrednim imisijama. U tom sudskom postupku svakako treba tražiti vještačenje uzroka imisija i vještačenje na okolnost njihova postojanja i intenziteta i predložiti sam očevid na terenu (po mogućnosti u jednom odlasku radi ekonomičnosti postupka, dakle i očevid suda i izlazak vještaka u istom terminu).

Garanciju ishoda spora ne može sa sigurnošću dati nitko, predvidljivo je, međutim, da biste spor vjerojatno dobili ako je doista riječ o prekomjernim imisijama.

Dakako, uvijek je uputno spor probati riješiti mirnim putem prije pokretanja tužbe, a savjetujem svakako prije spora pričekati s nalazom odgovarajuće inspekcije.

Dnevno.hr

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?