Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Budimo solidarni, ne paničarimo i slušajmo naputke stručnih službi.

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Ukoliko netko živi sam a spada u rizičnu skupinu nazvati 1x dnevno i provjeriti je li dobro,pokušati organizirati  prikupljanje otpada ispred vratiju stana kod rizičnih skupina, predstavnike zamoljavama da ne održavaju sastanke suvlasnika ako nije hitno( ako se ne može izbjeći ,onda sastanke održati u što većoj prostoriji da razmak između ljudi bude minimalno 1-2 metra),suvlasnike zamoljavamo da kontaktiraju svoje predstavnike putem telefona ili el.pošte. HZJZ savjetuje da se sve dodirne točke u zgradama poput rukohvata na ul.vratima, tipke domofona, ploča na dizalima zvona na vratima stana,prekidača za struju čiste najmanje 3x dnevno, no s obzirom da će to biti najteže ostvariti u praksi mogu se koristiti i zaštitne rukavice ili dezinfekcijske maramice.

Budimo solidarni, ne paničarimo i slušajmo naputke stručnih službi.

 Alen Kristović-predsjednik "USSGK"

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?