Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Priopćenje medijima

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ i Udruga suvlasnika – stanara grada Karlovca održale su drugu tribinu po gradskim četvrtima, i to dana 14.03.2018., s početkom u 18:00 sati, u   prostorijama Gradske četvrti Grabrik.

Na tribini su predstavljeni uspješni primjeri povlačenja EU sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada i to višestambnih zgrada u Ulici Izidora Kršnjavoga. Bilo je riječi i o ugradnji vodomjeri, dobrim i lošim primjerima iz prakse. Uz navedeno postavljeno je i pitanje nedavne negativne odluke gradske tvrtke Čistoća d.o.o. i ukidanje mogućnosti korištenja besplatnih kontejnera za glomazni otpad od strane građana, te najavljena mogućnost pokretanja građanske peticije u cilju poništavanja takve odluke.

Udruge će i dalje djelovati nizom tribina po gradskim četvrtima i  pokušati u direktnom kontaktu sa suvlasnicima i građanstvom  detektirati problem koje ih najviše muče glede energetske učinkovitosti, ugradnje vodomjera,razvrstavanja otpada i slično.

 

Predsjednik Udruge suvlasnika – stanara grada Karlovca

Alen Kristović, v.r.

 

 Predsjednik Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena

Žarko Latković, mag.ing.traff., v.r.

 

Priopćenje original (pdf)

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?