Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

USSGK i „Turbina promjena“ udružuju snage

Energetska učinkovitost jedan je od najčešće spominjanih pojmova u posljednjih nekoliko godine. Međutim proces prelaska s riječi na djela je dugotrajan. Podatak kaže da čak 83% zgrada u Hrvatskoj ne zadovoljava ni tehničke propise iz 1987. godine što znači da imaju velike gubitke toplinske energije.

Uz energetsku učinkovitost danas se suočavamo sa ozbiljnim problemom energetskog siromaštva koje  predstavlja jedan od ključnih problema današnjice. Uz kontinuirani porast cijena energije sve više kućanstava suočeno je s problemima u podmirivanju računa za energiju te biva prisiljeno živjeti u energetski neadekvatnim uvjetima i smanjivati životni prostor zimi.

Povećanje energetske učinkovitosti dodirna je točka Udruge suvlasnika – stanara grada Karlovca i Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ zbog čega smo odlučili udružiti snage i zajednički pomoći suvlasnicima u smanjenju potrošnje toplinske energije ali i zajednički raditi na kreiranju adekvatnih energetskih i socijalnih politika i doprinijeti stvaranju bolje budućnosti za građane Karlovca.

Kako to planiramo postići? To možete saznati na konferenciji za medije koja će se održati 20. veljače 2018. godine, a o samom mjestu u vremenu održavanja konferencije ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

PREDSJEDNIK                                                             PREDSJEDNIK

Udruge suvlasnika – stanara                                          Udruge za lokalni razvoj       

grada Karlovca                                                               „Turbina promjena“

Alen Kristović, v.r.                                                         Žarko Latković, mag.ing.traff., v.r.

 

Priopćenja za medije (original - pdf)

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?