Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Telekomunikacije

Telekomunikacijska infrastruktura

TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI, TELEKOMUNIKACIJSKE I DRUGE KABELSKE INSTALACIJE U ZGRADAMA

Prema Uredbi o održavanju zgrada (NN64/1997) zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se telefonske instalacije, televizijske i radio antenske instalacije do mjesta razdavajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade. Iz te definicije proizlazi pravo i obveza vlasnika za održavanje navedenih instalacija, koje se međutim poput drugih obveza održavanja  nije ispunjavala, što je rezultiralo vrlo lošim stanjem spomenutih instalacija.

Zbog različitih tehnologija koje koriste za produkciju svoje usluge, razni kabelski operateri (u koje možemo ubrojiti telekomunikacijske operatere, kao i operatere kabelske televizije) žele postaviti svoje kabele (optičke, UTP ili sl, koaksijalne) unutar zgrada.


Kako je navedeno područje nedovoljno regulirano propisima i zakonski usvojenim standardima, sve češća je situacija da svaki zainteresirani operater ruši i buši po zajedničkim dijelovima zgrade vodeći svoje kabele. Stoga se ukazala potreba za definiranjem pravila ponašanja (operatera, ali i stanara – vlasnika stambenih zgrada) i načina izvođenja spomenutih instalacija u postojećim i novim zgradama.

Svrha definicija i savjeta u prvom redu je smanjivanje nepotrebnih rušenja i devastacija zajedničkih dijelova zgrade, omogućavanje korištenja istih kabelskih trasa svim pružateljima usluga i  za stanare omogućavanje izbora između više pružatelja usluga i uvođenje reda u zgradama.

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?