Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrade

- osiguranje zgrade

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja

- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode

- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade

- redoviti mjesečni servisi dizala

- redovita godišnja kontrola dizala

- ostalo

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?