Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zgrada iznad Grabrika opasana je ogromnim potpornim zidom koji izgleda kao bunker

"Šaka u oko"? Stambena zgrada koja niče iznad Grabrika opasana je ogromnim potpornim zidom koji izgleda kao bunker, arhitekti: Ovo je protivno GUP-u. U GUP-u stoji i odredba da je najveća dozvoljena visina potpornog zida dva metra, te da je u slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti potrebno izvesti u terasama.

Je li potporni zid - betonska grdosija koji je izgrađen na Švarči s pogledom na karlovačku gradsku četvrt Grabrik u skladu s važećim odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca, pitaju se u Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca.

Potporni zid okružuje novu stambenu zgradu u izgradnji i očigledno je viši od same troetažne građevine, a kako se je uklopio u planske odredbe i dobio građevinsku dokumentaciju za karlovačke arhitekte je - misterij.

Odredbe GUP-a

- Prema važećem GUP-u grada Karlovca, Članak 48. određen je način izgradnje potpornih zidova odnosno parternog uređenja, napisali su na svojoj FB stranici članovi DAGGK-a te pojasnili da teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta odnosno susjednih građevina.

U GUP-u stoji i odredba da je najveća dozvoljena visina potpornog zida dva metra, te da je u slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti potrebno izvesti u terasama - s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 metar, a teren svake terase ozeleniti. 

Arhitekti čak tumače da je člankom 111. utvrđeno da je za zaštitu dijelova prirode, odnosno kao planska mjera određena zaštita “šetnice Udbinja” kao perivojne površine (parkovna arhitektura) od iznimne vrijednosti za Grad.

No tamo se gradi nešto što itekako bode oči svih prolaznika, a već su krenuli i komentari da toliko betona nije potrošeno ni u Černobilu, a zanimljiva je i rasprava na FB stranici DAGGK-a koji se o ovog građevini prvi i očitovao. Naime, potporni zid je ogroman i izgleda kao utvrda a ne "podest" za stambenu zgradu. 

Nadzorni arhitekt: Potporni zid nije dio projekta zgrada

Ovlašteni nadzorni arhitekt Nenad Bijelić rekao nam je da se radi o tri zgrade, kućama u nizu, te da on vrši nadzor samo za njih, a ne za potporni zid. Tko je izgradio ovakav potporni zid i je li uopće izgrađen legalno i na čijoj parceli, kaže da ne zna. Upit smo poslali i Gradu Karlovcu koji je izdao građevinsku dozvolu za zgrade, pa pretpostavljamo da bi oni trebali znati tko je izgradio potporni zid koji bode oči i je li uopće legalan ovako izveden. Međutim, još nismo dobili odgovor pa se nadamo da će se uskoro i oni očitovati.

Karlovački građevinar i politički aktivist Davor Petračić je ovu novu situaciju samo kratko komentirao rekavši kako je u Karlovcu sve moguće, kao i da smo u brojnim primjerima vidjeli kako se krši Generalni urbanistički plan.

Kaportal

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer