Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Smije li Upravitelj koristiti PDV za umanjenje svojih poreznih obveza?

Zgrada UVIJEK plaća PDV. No smije li Upravitelj koristiti taj PDV za umanjenje svojih poreznih obveza? Nije moguća, ili barem ne bi smjela biti moguća, situacija da Izvođač radova za istu situaciju izdaje jednu vrstu računa stambenoj zgradi (s uključenim PDV-om), a drugu vrstu računa Upravitelju (bez PDV-a s prijenosom porezne obveze) i ovo je situacija za prijavu nepravilnosti u Poreznu upravu.

ZGRADOnačelnik.hr-u se javila jedna predstavnica suvlasnika s vrlo zanimljivim pitanjem: 

'Vezano za energetsku obnovu i račune koje plaćaju suvlasnici. Bi li vam bila interesantna tema o tome što se događa s PDV-om? Naime, u našem slučaju izvođač je ispostavio račune prema upravitelju i oboje su u sustavu PDV-a. U takvim slučajevima primjenjuje se, prema Pravilniku o PDV-u, prijenos porezne obveze te se faktura izdaje bez PDV-a. Upravitelj je dužan prefakturirati na suvlasnike kao krajnje korisnike i naznačiti PDV te ga, po uplati suvlasnika, uplatiti u državni proračun. To se kod nas nije napravilo. Fond (FZOEU) ne kontrolira PDV. Izvođač je fakture s PDV-om izdao za suvlasnike, a fakture bez PDV-a za knjigovodstvo i Poreznu upravu. Ono što želim reći je da se taj PDV dijeli na upravitelja, predstavnika suvlasnika i izvođača. Pa vidimo da neki upravitelji nakon energetske obnove odjednom voze neke bijesne aute i sl.'

ZGRADOnačelnik.hr kontaktirao je Udrugu Upravitelj i Poreznu upravu koje smo zamolili pojašnjenje ovog problema, ali i odgovore na pitanje što se općenito događa s PDV-om kada se iz pričuve plaćaju računi za određene radove i usluge. Tema nije jednostavna. 

Iz Odbora za financije Udruge Upravitelj dostavili su nam odgovor uz napomenu da je riječ isključivo o njihovom mišljenju temeljenom na iskustvu rada s Upraviteljima i PDV-om i kao takvi nikako se ne bi smjeli koristiti kao tumačenja u konkretnim poslovnim situacijama već samo kao pomoć u pojašnjenju tematike PDV-a kod Upravitelja.

U ovoj situaciji Zakon o porezu na dodanu vrijednost je jasan i navodi: 'tuzemnim prijenosom porezne obveze koji je definiran člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost u točci a) propisano je da se

  • tuzemni prijenos porezne obveze obavlja kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika obavi građevinske usluge koje su definirane u Članku 152. Pravilnika o PDV-u te Dodatku II

Građevinske usluge Pravilnika o PDV-u (čl.152) - (KLIKNI)

Građevinski radovi - Dodatak II Pravilnika o PDV-u (KLIKNI)

Dvije su situacije s prijenosom porezne obveze kod Upravitelja:

  1. Prema ovim navedenim propisima Izvođač radova koji ugovara posao sa stambenom zgradom na upravljanju kod Upravitelja koji je obveznik PDV-a izdaje račun na stambenu zgradu i to s uračunatim PDV-om budući da zgrada nema poslovnu osobnost niti OIB te ne može biti porezni obveznik i nije moguće prenijeti poreznu obvezu na nju.
  2. U slučaju da prema sklopljenom ugovoru postoji neki drugačiji dogovor, odnosno da je ugovor napravljen na način da iz bilo kojeg razloga Upravitelj preuzima obvezu plaćanja i Izvođač radova izdaje račun na Upravitelja koji je u sustavu PDV-a, tada Izvođač radova MORA prenijeti poreznu obvezu na Upravitelja koji je dužan prema primljenom računu napraviti obračun i platiti obvezu PDV-a, a prema stambenoj zgradi izdaje račun (prefakturira) s PDV-om. Upravitelj ne čeka da se sredstva sa stambene zgrade naplate po prefakturiranom računu za građevinske usluge pa tek tada radi plaćanje obveze za PDV u državni proračun, nego iskazuje obvezu po primljenom ulaznom računu Izvođača radova (datumu ulaznog računa) i u tom obračunskom razdoblju ima obvezu uplate obveze za PDV bez obzira kada se naplati prefakturirani račun na stambenu zgradu. (Ako zgrada nema sredstava na računu tada Upravitelj preuzima rizik naplate računa, ali obvezu prema državi neovisno o tome mora ispuniti).

Nije moguća ili barem ne bi smjela biti moguća situacija da Izvođač radova za istu situaciju izdaje jednu vrstu računa stambenoj zgradi (s uključenim PDV-om), a drugu vrstu računa Upravitelju (bez PDV-a s prijenosom porezne obveze) i ovo je situacija za prijavu nepravilnosti u Poreznu upravu.

Opisane situacije su, tvrde iz Udruge Upravitelj, prilično jednostavne i pitanje je samo kome se ispostavlja račun te primjenjuje li se situacija 1 ili 2. Međutim ima i drugačijih situacija, a to je upravo slučaj s početka teksta - energetska obnova u kojoj Fond (FZOEU) uplaćuje dio sredstava - gdje ima malo drugačijih priča.

Koraci plaćanja u energetskoj obnovi

  1. Fond prema sklopljenom ugovoru uplaćuje sredstva na račun stambene zgrade
  2. Izvođač ispostavlja račun na Upravitelja u neto iznosu s prijenosom porezne obveze
  3. Upravitelj tada radi prefakturiranje i izdaje račun s PDV-om na stambenu zgradu 
  4. Prebacuju se sredstva s računa pričuve radi uplate prema Izvođaču radova

Ovo bi bio opis situacije iz točke 2.

Međutim slučaj se može zakomplicirati ako u stambenoj zgradi postoji suvlasnik koji ima poslovni prostor i obveznik je PDV-a te želi zasebno račun kako bi mogao koristiti pretporez u svojim poslovnim knjigama. Postoji mišljenje Porezne uprave na ovu temu

Odgovor Porezne uprave (KLIKNI)

Tema PDV-a i zgrade nije bezazlena koliko god se to možda činilo. Komplicirana je za 'normalne' građane teško shvatljiva.  Zato smo s Udrugom Upravitelj pokušali na što jednostavniji način razjasniti (potencijalni) problem.

Primjeri

Izvođač radova (bilo koja tvrtka za bilo koji posao) ispostavlja račun za određeni posao. Ako je Izvođač u sustavu PDV-a na računu piše cijena radova (ili usluga) plus PDV. Račun glasi na Upravitelja, budući da zgrada nema svoj OIB.

  • Primjerice - račun glasi na Upravitelj d.o.o., stambena zgrada 123, ulaz 6, OIB upravitelja.

Budući da račun ima OIB upravitelja (koji upravlja računom neke stambene zgrade), na koji način se tretira PDV?

Iz Udruge Upravitelj kažu da u ovakvim situacijama Izvođač izdaje račun na stambenu zgradu i navodi da je na upravljanju kod Upravitelj d.o.o., Adresa i OIB Upravitelja. Međutim to nije račun za Upravitelja i njegovi podaci su samo informacija. Takav račun se evidentira izravno na zgradu, sadrži PDV ako je Izvođač obveznik PDV-a i plaća se Izvođaču izravno s računa zgrade. U ovom slučaju Upravitelj je samo operater koji unosi ulazni račun u evidenciju stambene zgrade.

Ako račun glasi na Upravitelja (Upravitelj d.o.o., Adresa i OIB), a samo negdje u napomeni stoji da se odnosi na stambenu zgradu tada Upravitelj evidentira taj ulazni račun u svoje knjigovodstvo i radi prefakturiranje na stambenu zgradu.

Evo primjer obavijesti sa stranica GSKG-a Zagreb o izdavanju računa i izgledu adresiranja takvog računa:

Dakle, NAPOMINJEMO da Upravitelj ni u kojem slučaju ne smije imati u svojem knjigovodstvu račune koji su izdani na stambenu zgradu niti smije u svojoj poreznoj prijavi koristiti takav pretporez za umanjenje vlastite obveze za PDV.

Uvijek treba znati

Suvlasnici su krajnji potrošači i uvijek plaćaju robe i usluge u bruto iznosu (s PDV-om) bez obzira tko je izdao račun, izravno Izvođač ili ga je prefakturirao Upravitelj. Postoje situacije kad je suvlasnik porezni obveznik i želi račun zbog evidentiranja u svojem knjigovodstvu i korištenja pretporeza ako ima to pravo (pogledati mišljenje Porezne uprave).

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Zgradonačelnik

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer