Vlasnici - suvlasnici stambene zgrade

Vlasnici nekretnine mogu biti pojedinačni vlasnici ili suvlasnici nekretnine. Pod nekretninom podrazumijevamo zemljište i ono što je s njime trajno povezano, a može se nalaziti u razini, ispod razine ili iznad razine zemlje. Da bi postojao potpuno uređen suvlasnički odnos na nekoj nekretnini potrebno je utvrditi tko je vlasnik kojeg posebnog dijela zgrade, a što spada pod zajedničko vlasništvo.

Posebni dio neke nekretnine može biti stan, poslovni prostor, garaža, a zajednički dio je npr. krov, stubište, dizalo, fasada

Prava i obveze vlasnika - suvlasnika

Suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju, dužni su odrediti osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Oni odlučuju o svim pitanjima koja se tiču zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i ostalih propisa.

Suvlasnici donose odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednih poslova u pisanom obliku s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom.

Poslovi redovite uprave vlasnika stambene zgrade podrazumijevaju:

 

Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika.