Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Ovlasti vijeća suvlasnika

Mnoge stambene zgrade u posebice one sa većim brojem stanova osim Predstavnika suvlasnika imaju i Vijeće suvlasnika ,kojemu je Zakon o upravljanju drugim stvarnim pravima predvidio savjetodavnu ulogu.

No u ponekim zgradama je to Vijeće suvlasnika dobilo i ovlasti od ostalih suvlasnika da u njihovo ime odlučuje o svim odlukama vezano za zgradu ,od radova ,povećanja pričuve i tome sl.

Naše pitanje je jednostavno ,dopušta li tako nešto zakonska regulativa i pod kojim uvjetima (je li dovoljna samo klasična potpisana odluka većine suvlasnika u suvlasničkim udjelima ili je pak potrebno da svaki suvlasnik pojedinačno to pravo prenese na Vijeće suvlasnika izjavom koja je ovjerena kod Javnog bilježnika ?

Ako zakonska regulativa to ne dopušta ,to bi značilo da su sve odluke pravno nevaljale?

Pojam Vijeća suvlasnika nije definiran zakonom pa tako niti njegove prava i obaveze. Stoga se broj članova, način imenovanja, te prava i obveze toga posebnog ugovorenog tijela moraju definirati međuvlasničkim ugovorom suvlasnika zgrade. Predstavnik suvlasnika je suvlasnik ovlašten za predstavljanje i zastupanje drugih suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti određuju se međuvlasničkim ugovorom, kojeg reguliraju odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. O njegovom imenovanju odlučuju isključivo suvlasnici većinom glasova. Zapravo riječ je o osobi koja predstavlja vezu između upravitelja i suvlasnika zgrade.

Koje su ovlasti i obveze predstavnika te ima li i kakvu odgovornost prema suvlasnicima, suvlasnici trebaju odrediti međuvlasničkim ugovorom, budući da ZOV ne sadrži takvu odredbu. Suvlasnici zgrade mogu slobodno odrediti jednog ili više predstavnika te vrstu i opseg ovlasti koje prenose na te predstavnike. Istim ugovorom trebaju odrediti prava i ovlaštenja zamjenika tih predstavnika. Ako se u međuvlasničkom ugovoru ova ovlaštenja posebno ne odrede, pretpostavlja se da zamjenici imaju jednaka ovlaštenja kao i predstavnici koje prema potrebi zamjenjuju.

U svakom slučaju, bilo bi dobro da se u međuvlasničkom ugovoru predvide uvjeti pod kojima zamjenici predstavnika zastupaju suvlasnike, posebno okolnosti koliko dugo treba trajati spriječenost predstavnika da bi umjesto njega ovlaštenje za predstavljanje preuzeo zamjenik.

Dakle kako zakon ne predviđa pojam vijeća suvlasnika nego je to pravo suvlasnika da u međuvlasničkom ugovoru definiraju pojam, imenovanje, prava i obveze Vijeća da donosi odluke – potrebno je imati međuvlasnički ugovor koji predviđa vijeće sa ovlastima donošenja odluka i zastupanja prema trećima.

Za „ USSGK“ dipl.iur Vanja Vargec

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer