Mijenja se status zaštićenih najmoprimaca

Grad Karlovac je u usklađivanju s novim zakonom također će morati primijeniti promjene kod  kod statusa zaštićenih najmoprimaca, predmnijevanih najmoprimaca i zaštićenih podstanara, koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba.

Naime, propisano je da se zaštićena najamnina, povećava svakih dvanaest mjeseci te da su isti dužni iseliti iz stana kojeg koriste najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

– S obzirom na nove zakonske obveze jedinica lokalne samouprave prema zaštićenim najmoprimcima, bilo je neophodno potrebno prije raspisivanja novog natječaja za davanje u najam gradskih stanova i formiranja Liste kandidata (koja će važiti slijedeće tri godine) uskladiti dosadašnji Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca sa važećim zakonskim odredbama i propisati općim aktom pravo prednosti zaštićenih najmoprimaca pred drugim zainteresiranim osobama kod davanja u najam gradskih stanova, kažu u gradskoj upravi.

Nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca, ujedno se nastoji pojednostaviti postupak dodjele u najam gradskih stanova, ali na način da se bitno ne mijenjaju kriteriji i mjerila bodovanja, niti visina najamnine.

– Nacrtom prijedloga Odluke definirana su mjerila za utvrđivanje Opće liste reda prvenstva (uvjeti stanovanja, materijalno stanje, status hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata, socijalno – zdravstveni status, ostale posebne okolnosti) i zasebna mjerila za Listu za mlade (životna dob, akademski naziv, akademski stupanj odnosno stručni naziv, znanstveno zvanje, uvjeti stanovanja, materijalno stanje, socijalno – zdravstveni status, ostale posebne okolnosti). Također je predviđeno da će rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam biti otvoren 30 dana, računajući od dana objave natječaja u tisku, a radi efikasnosti i ekonomičnosti postupka, zahtjev za davanje stana u najam s prilozima podnosit će se na propisanom obrascu, koji će sadržavati sve potrebno za prijavu na natječaj za davanje u najam stanova, izvijestili su iz Grada Karlovca.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno do 28. lipnja 2019. godine, a Nacrt prijedloga Odluke i potrebni obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.

KAportal.hr