Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Mijenja se status zaštićenih najmoprimaca

Grad Karlovac je u usklađivanju s novim zakonom također će morati primijeniti promjene kod  kod statusa zaštićenih najmoprimaca, predmnijevanih najmoprimaca i zaštićenih podstanara, koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba.

Naime, propisano je da se zaštićena najamnina, povećava svakih dvanaest mjeseci te da su isti dužni iseliti iz stana kojeg koriste najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

– S obzirom na nove zakonske obveze jedinica lokalne samouprave prema zaštićenim najmoprimcima, bilo je neophodno potrebno prije raspisivanja novog natječaja za davanje u najam gradskih stanova i formiranja Liste kandidata (koja će važiti slijedeće tri godine) uskladiti dosadašnji Pravilnik o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca sa važećim zakonskim odredbama i propisati općim aktom pravo prednosti zaštićenih najmoprimaca pred drugim zainteresiranim osobama kod davanja u najam gradskih stanova, kažu u gradskoj upravi.

Nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca, ujedno se nastoji pojednostaviti postupak dodjele u najam gradskih stanova, ali na način da se bitno ne mijenjaju kriteriji i mjerila bodovanja, niti visina najamnine.

– Nacrtom prijedloga Odluke definirana su mjerila za utvrđivanje Opće liste reda prvenstva (uvjeti stanovanja, materijalno stanje, status hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata, socijalno – zdravstveni status, ostale posebne okolnosti) i zasebna mjerila za Listu za mlade (životna dob, akademski naziv, akademski stupanj odnosno stručni naziv, znanstveno zvanje, uvjeti stanovanja, materijalno stanje, socijalno – zdravstveni status, ostale posebne okolnosti). Također je predviđeno da će rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam biti otvoren 30 dana, računajući od dana objave natječaja u tisku, a radi efikasnosti i ekonomičnosti postupka, zahtjev za davanje stana u najam s prilozima podnosit će se na propisanom obrascu, koji će sadržavati sve potrebno za prijavu na natječaj za davanje u najam stanova, izvijestili su iz Grada Karlovca.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno do 28. lipnja 2019. godine, a Nacrt prijedloga Odluke i potrebni obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.

KAportal.hr

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer