Što je to plodouživanje stana?

Pravo plodouživanja osobna je služnost koja svojega nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo.

Plodouživatelj je ovlašten da se, bez obzira na to kolike su mu potrebe, služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom, da je posjeduje kao nesamostalni posjednik te je potpuno za sebe rabi, a njegov je i čisti prihod od čiste vrijednosti te stvari, ali sve to samo u granicama očuvanja sućanstva, što uključuje i očuvanje temeljne namjene poslužne stvari.

Plodouživateljev je sav prihod koji poslužna stvar daje bez umanjenja sućanstva, ali on snosi troškove i terete određene ovim Zakonom. Prihod poslužne stvari čine svi plodovi i druge koristi koje stvar daje bez umanjenja sućanstva.

Sve gore navedeno za plodove vrijedi i za najamnine, zakupnine, kamate i druge prihode koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (civilne plodove), ali s time da je plodouživateljevo ono što se od toga odnosi na razdoblje trajanja prava plodouživanja, bez obzira na to kad je dospjelo i je li ubrano – ostalo pripada vlasniku poslužne stvari, pa on to može zahtijevati.

Plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari, bez obzira na to koliki je prihod ostvaren.  Dakle, navedeno znači da imate pravo služiti se stanom te uzimati i prihod od najma/zakupa kao civilne plodove uz snošenje troškova kako je gore navedeno.

izvor: Dnevno.hr