Javni pozivi za sufinanciranje razdjelnika topline i kalorimetara

Predmet ovog natječaja je dodjela sredstava iz Proračuna Grada Karlovca radi ulaganja u projekte    ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetara) i uređaja za lokalnu u 2017. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju stambene zgrade i stambeni nizovi (više ulaza) priključeni na CTS grada Karlovca, koji se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja.

Podnositelji prijava mogu ostvariti sredstva Grada Karlovca u sklopu ovog natječaja:

KALORIMETRI:

 • Ako projekt predviđa ugradnju opreme koja u tehničkom smislu udovoljava uvjetima navedenim u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju te se sastoji od minimalno prve tri točke prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku, osim u slučaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno ugrađen;
 • Ako je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;
 • Ako se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene zgrade/niza
 • Ako se za ugradnju kalorimetara i termostatskih setova odluče i ugrade sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

RAZDJELNICI

 • Ako projekt predviđa ugradnju opreme koja u tehničkom smislu udovoljava uvjetima
  navedenim u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku
  energiju te se sastoji od minimalno prve tri točke prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku,
  osim u slučaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno
  ugrađen;
 • Ako je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;
 • Ako se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene
  zgrade/niza
 • Ako se za ugradnju sustava razdjelnika odluče i ugrade samostalne uporabne cjeline čiji udio grijane površine iznosi najmanje 80% od ukupne grijane površine svih samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.


U svrhu podnošenja prijave na Natječaj, podnositelji prijava dužni su dostaviti:

 1. Cjelovito i pravilno ispunjen te potpisan Zahtjev za prijavu na Javni natječaj (Prilog 1. Pravilnika) u kojem se navode podaci o podnositelju prijave;
 2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2. Pravilnika) o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika (u skladu s Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade/upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
 3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina na kojoj se iskazuje udio grijane površine za samostalne uporabne cjeline u stambenoj zgradi (Prilog 3. Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u natječaju, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
 4. Ponuda ovlaštenog projektanta za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja;
 5. Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje hidrauličkog sustava balansiranja centralnog razvoda grijanja zgrade;
 6.  Jedinstvenu ponudu izvođača radova koja sadrži procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet natječaja, za sve obuhvaćene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu. Ponuda mora sadržavati i opremu za balansiranje ukoliko je ovlašteni projektant svojom izjavom procijenio potrebu za ugradnjom iste.

Potpisnu listu vlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja Gradskoj toplani d.o.o. koja na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje površine istih, računa udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje će ugraditi kalorimetre u ukupnoj grijanoj površini te ovjerava Potpisnu listu.

Natječajna dokumentacija:

KALORIMETRI

Tekst Javnog natječaja kalorimetari 2017

Pravilnik o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje

PRILOG 1_Zahtjev za prijavu

PRILOG 2_Izjava o odabiru prestavnika suvlasnika

PRILOG 3_Potpisna lista suvlasnika

PRILOG 4_Zahtjev za povrat

PRILOG 5_Izjava o očevidu ugradnje

PRILOG 6_Izjava o odustajanju

 

RAZDJELNICI TOPLINE

Tekst Javnog natječaja razdjelnici 2017

Pravilnik o načinu i uvjetima za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila

PRILOG 1 R_Zahtjev za prijavu

PRILOG 2 R_Izjava o odabiru prestavnika suvlasnika

PRILOG 3 R_Potpisna lista suvlasnika

PRILOG 4 R_Zahtjev za isplatu sredstava

PRILOG 5 R_Izjava o očevidu ugradnje

PRILOG 6 R_Izjava o odustajanju

PRILOG 7_R Izjava o odustajanju vlasnika stana

PRILOG 8 R_Izjava o godišnjem kontrolnom pregledu