Korona virus - preporuke

S obzirom na novonastalu situaciju u RH i ostatku svijeta a nastavno na preporuke grada Zagreba i sukladno uputama HZJZ, s ciljem prevencije i zaštite  a   ne podizanja panike ,apeliramo na suvlasnike SZ da budu više solidarni jedni prema drugima te da kolegice i kolege predstavnici suvlasnika pokušaju,ako već i nisu oforme  „radni tim" u svakoj zgradi koji bi bio na usluzi prvenstveno rizičnim skupinama u smislu da im olakša komuniciranje sa liječnicima,institucijama i drugima putem telefona ili el.poštom ,da im pomognu prilikom nabave lijekova ,potrepština i namirnica( namirnice dostaviti na prag bez fizičkog kontakta).

Opširnije...
Korona virus - plakat

Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Zajedno smo jači !

Javni pozivi za sufinanciranje razdjelnika topline i kalorimetara

Predmet ovog natječaja je dodjela sredstava iz Proračuna Grada Karlovca radi ulaganja u projekte    ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetara) i uređaja za lokalnu u 2017. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju stambene zgrade i stambeni nizovi (više ulaza) priključeni na CTS grada Karlovca, koji se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja.

Podnositelji prijava mogu ostvariti sredstva Grada Karlovca u sklopu ovog natječaja:

KALORIMETRI:

 • Ako projekt predviđa ugradnju opreme koja u tehničkom smislu udovoljava uvjetima navedenim u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju te se sastoji od minimalno prve tri točke prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku, osim u slučaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno ugrađen;
 • Ako je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;
 • Ako se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene zgrade/niza
 • Ako se za ugradnju kalorimetara i termostatskih setova odluče i ugrade sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

RAZDJELNICI

 • Ako projekt predviđa ugradnju opreme koja u tehničkom smislu udovoljava uvjetima
  navedenim u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku
  energiju te se sastoji od minimalno prve tri točke prihvatljivih troškova sukladno Pravilniku,
  osim u slučaju kada je pojedini dio sustava (termostatski setovi, frekventna pumpa) prethodno
  ugrađen;
 • Ako je natječajna dokumentacija pravilno i potpuno ispunjena;
 • Ako se na natječaj prijavljuju putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja stambene
  zgrade/niza
 • Ako se za ugradnju sustava razdjelnika odluče i ugrade samostalne uporabne cjeline čiji udio grijane površine iznosi najmanje 80% od ukupne grijane površine svih samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.


U svrhu podnošenja prijave na Natječaj, podnositelji prijava dužni su dostaviti:

 1. Cjelovito i pravilno ispunjen te potpisan Zahtjev za prijavu na Javni natječaj (Prilog 1. Pravilnika) u kojem se navode podaci o podnositelju prijave;
 2. Izjava suvlasnika stambene zgrade ili stambenog niza (Prilog 2. Pravilnika) o odabiru ovlaštenog Predstavnika suvlasnika (u skladu s Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, potpisana od strane Upravitelja stambene zgrade/upravitelja za stambeni niz i Predstavnika suvlasnika;
 3. Potpisna lista vlasnika samostalnih uporabnih cjelina na kojoj se iskazuje udio grijane površine za samostalne uporabne cjeline u stambenoj zgradi (Prilog 3. Pravilnika) koje namjeravaju sudjelovati u natječaju, ovjerena od strane Gradske toplane d.o.o.;
 4. Ponuda ovlaštenog projektanta za izradu projekta rekonstrukcije centralnog razvoda grijanja;
 5. Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ugradnje hidrauličkog sustava balansiranja centralnog razvoda grijanja zgrade;
 6.  Jedinstvenu ponudu izvođača radova koja sadrži procijenjenu specifikaciju opreme i radova koji su predmet natječaja, za sve obuhvaćene stambene jedinice/poslovne prostore u ulazu, zgradi ili stambenom nizu. Ponuda mora sadržavati i opremu za balansiranje ukoliko je ovlašteni projektant svojom izjavom procijenio potrebu za ugradnjom iste.

Potpisnu listu vlasnika samostalnih uporabnih cjelina predstavnik suvlasnika dostavlja Gradskoj toplani d.o.o. koja na temelju prijavljenih samostalnih uporabnih cjelina u tablicu upisuje površine istih, računa udio grijane površine samostalnih uporabnih cjelina koje će ugraditi kalorimetre u ukupnoj grijanoj površini te ovjerava Potpisnu listu.

Natječajna dokumentacija:

KALORIMETRI

Tekst Javnog natječaja kalorimetari 2017

Pravilnik o načinu i uvjetima sufinanciranja ugradnje zasebnih mjerila potrošnje

PRILOG 1_Zahtjev za prijavu

PRILOG 2_Izjava o odabiru prestavnika suvlasnika

PRILOG 3_Potpisna lista suvlasnika

PRILOG 4_Zahtjev za povrat

PRILOG 5_Izjava o očevidu ugradnje

PRILOG 6_Izjava o odustajanju

 

RAZDJELNICI TOPLINE

Tekst Javnog natječaja razdjelnici 2017

Pravilnik o načinu i uvjetima za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila

PRILOG 1 R_Zahtjev za prijavu

PRILOG 2 R_Izjava o odabiru prestavnika suvlasnika

PRILOG 3 R_Potpisna lista suvlasnika

PRILOG 4 R_Zahtjev za isplatu sredstava

PRILOG 5 R_Izjava o očevidu ugradnje

PRILOG 6 R_Izjava o odustajanju

PRILOG 7_R Izjava o odustajanju vlasnika stana

PRILOG 8 R_Izjava o godišnjem kontrolnom pregledu

 

 

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.